HAP laat idee perspectieffonds jongeren nog niet los

HAP vindt het jammer dat het initiatief voor een onderzoek naar een perspectieffonds voor jongeren met problematische schulden in de raad van Haarlemmermeer geen meerderheid haalde. HAP verwierf de steun van het CDA, maar dat was onvoldoende voor een meerderheid. Toch laat HAP het idee voor zo’n fonds nog niet los. “Wat het vervolg gaat worden, weet ik nog niet. We gaan de schuldenproblematiek van jongeren en de eventuele opzet van een dergelijk fonds vanuit de gemeente in elk geval zelf nog eens scherper in beeld brengen”, aldus fractievoorzitter Johan Rip. “We zullen te zijner tijd hier zeker nog op terugkomen.”

Rip is teleurgesteld over het gebrek aan steun voor het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om, in lijn met wat zich in Den Haag en Amsterdam al heeft bewezen, een fonds op te zetten, dat problematische schulden van jongeren overneemt dan wel afkoopt. “Er was onder mijn collega’s in de raad sprake van een defensieve houding. Het gebrek aan realisme verraste mij wel. Met een simpele verwijzing de eigen verantwoordelijkheid als argument kun je feitelijk alle sociale problemen wegpoetsen.”

Volgens Rip was het voorbehoud bij een deel van de raadsleden voornamelijk gestoeld op wantrouwen en vooroordelen jegens jongeren. “Het is een misverstand om te denken dat jongeren via zo’n fonds beloond worden of gratis geld krijgen”, legt hij het principe nog eens uit. “Onze maatschappij betaalt het nu ook en als het de spuigaten uitloopt kost het allemaal nog veel meer. Een gemiddeld huishouden, waarvan de schulden niet opgelost worden, kost de maatschappij minstens 100.000 euro aan zorg en hulpverleningskosten. Wat dus helpt is vroegtijdig signaleren en anticiperen op te verwachten geldproblemen.” Wat HAP betreft gaan preventiekosten altijd voor de baten uit.”

HAP bepleitte vooralsnog onderzoek naar de mogelijkheden om een perspectieffonds in Haarlemmermeer van de grond te krijgen. De aanpak in een dergelijk concept richt zich erop jongeren met schulden binnen vier weken te helpen, ongeacht de herkomst van de schuld. “Dat creëert rust, ruimte en plichtsbesef wat nodig is om een neerwaartse spiraal te doorbreken en te voorkomen dat schulden razendsnel oplopen door incasso- en deurwaarderskosten. De schuldeisers van een krijgen een aflossingsvoorstel, in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De restschuld neemt de gemeente via het Perspectief Fonds over. De jongere betaalt die terug door concreet aan de slag te gaan, met school of werk en ook vrijwilligerswerk te doen. Het fonds is niet alleen bedoeld om jongeren eenmalig uit de schulden te halen maar daar ook duurzaam uit te houden en zo te zorgen voor een nieuw perspectief.” Met een schone lei naar een volgende levensfase.

Cijfers van het NIBUD tonen aan dat ruim 37% van de mbo-ers van 18 jaar en ouder een schuld heeft die varieert van 1500 tot 2500 euro per persoon. Het gaat voornamelijk om jongeren die in gezinsverband tegen de armoedegrens aan schuren. “We moeten ons realiseren dat maatschappelijke verleidingen door het internet extreem zijn toegenomen. Betalingen verlopen allemaal digitaal en vaak met aanbiedingen om achteraf te betalen. Ouders komen er vaak pas achter als de incassobureaus aanbellen. Naïviteit van jongeren, mee willen doen met de nieuwste trends, leidt tot ondoordachte keuzes en voordat ze het beseffen zitten in een uitzichtloze situatie met alle gevolgen van dien. Je hoeft jongeren echt niet uit te leggen dat dergelijke problemen niet handig zijn, dat beseffen ze echt wel. Maar als je eenmaal in een uitzichtloze situatie zit lijkt er vaak geen eind aan te komen. Dat moeten wij niet willen.”

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!