HAP nog niet overtuigd verkoop historisch erfgoed

Haarlemmermeer, 17 september 2015 – Lokale politieke partij HAP is onaangenaam verrast door de plannen van het college van B&W om theater Het Oude Raadhuis te verkopen. Vooral de argumentatie, bezuinigen, kan voor de fractie nooit doorslaggevend zijn. “Dan verkwansel je het historisch erfgoed dat de polder nog rijk is”, zegt woordvoerder Cultuur van HAP Tim van Essen in een reactie op de berichten over een voorgenomen verkoop. “We moeten zuinig zijn op ons erfgoed, omdat dit mede de identiteit van onze unieke polder bepaald. Mijn fractie heeft bijvoorbeeld ook al eerder aandacht gevraagd rondom de leegstand van ’t Fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.”

Van Essen vindt dat de gemeente juist op dit terrein een grote verantwoordelijkheid heeft. “Agrariërs en ondernemers, maar ook inwoners, wordt gevraagd om bestaand erfgoed in stand te houden. Sterker nog, in een aantal gevallen gaat het zelfs om eisen. Dan kun je je zelf natuurlijk niet verschuilen achter argumenten als bezuinigen. Bovendien: onze gemeente is zeker niet arm. En wat je verkoopt, ben je voor altijd kwijt, zo simpel is het.”

Van Essen vindt dat de gemeente een voorbeeld zou moeten nemen aan inwoners die bereid zijn om cultureel erfgoed in stand te houden en deze plekken ook willen delen met de samenleving. De Geniedijk en het project Boer Bos zijn daar een mooi voorbeeld van. Met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het erfgoed onderhouden en gedeeld met iedereen. Een Win-Win situatie met een ‘Zorg op maat principe’. Samen kom je verder. Zo hoort het.” Van Essen vindt dat de gemeente zich bewust moet zijn van de meerwaarde van de vele culturele en cultuurhistorische gebouwen in de polder. “Die geven inwoners een handvat om verleden en toekomst te begrijpen. Cultureel erfgoed moet toegankelijk gemaakt worden voor onze inwoners en gasten en niet verpatst worden aan de hoogste bieder.”

Lokale partij HAP houdt op dit moment nog de opties open. “We zijn nog niet overtuigd. Hoe kunnen we nou iets gaan verkopen waar we de financiële waarde nog niet eens van hebben vastgesteld en nog geen kopers voor zijn? Mijn fractie overweegt daarom om buiten schriftelijke vragen ook een motie in te dienen, waarin wij lokale ondernemers en inwoners willen prikkelen om met ideeën en plannen te komen om dit erfgoed een maatschappelijke functie te geven, want dat is en blijft wat ons betreft een kerntaak.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!