HAP positief over voorlopige voorkeursvariant Duinpolderwegproject

HAP is positief over de voorlopige voorkeursvariant van het project Duinpolderweg dat tegenwoordig bekend staat als Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek. Raad en college van Haarlemmermeer hebben vastgelegd dat we eerst moeten bewegen in Haarlemmermeer en dan pas bouwen.

Raadslid Henk van Steenis: ‘HAP heeft altijd gepleit voor diverse maatregelen in de west-oost verkeersstructuur om de lokale verkeersproblemen in Zwaanshoek en Beinsdorp, maar zeker ook in Lisserbroek aan te pakken. Essentieel daarbij is dat er diverse verkeersmaatregelen op regionaal niveau genomen worden. Met deze voorlopige voorkeursvariant ziet het daar nu ook naar uit, want na de inspraakprocedure zullen de ingebrachte inzichten waar mogelijk verwerkt worden in de definitieve voorkeursvariant.’

Het project om de regionale ontsluiting te realiseren hangt zeer nauw samen met de lokale maatregelen, zoals afwaardering en andere inrichting van wegen. Dat geldt ook voor de woningbouwopgave en de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn Schiphol-Noordwijk. Alles is onlosmakelijk met het project Bereikbaarheid H’meer Bollenstreek verbonden. Voor HAP is het essentieel, dat de tijdlijnen van realisatie van elk van deze projecten goed op elkaar afgestemd worden. Pas dan kan er sprake zijn van ‘Eerst bewegen en dan (woningen) bouwen’. Iets waar HAP altijd al voor heeft gepleit.
Een ander belangrijk onderdeel zal ook een realistische vergoeding voor geleden planschade moeten zijn. De in de plannen opgenomen aanleg van een HOV-brug in Lisserbroek is al jaren een molensteen om de nek van bewoners aan de Hillegommerdijk. Nu is het moment om samen met deze inwoners een begin te maken met de oplossing voor dat probleem.

Van Steenis zal binnenkort namens HAP inspreken als beide provincies in Provinciale Staten over dit onderwerp spreken om de statenleden en gedeputeerden nadrukkelijk op de afstemming in tijdlijnen en de planschadeperikelen te wijzen.

De uiteindelijke variant van de ‘Duinpolderverkeerstructuur’ moet in detail nog uitgewerkt worden en er zijn nog diverse pijnpunten. Dat blijkt wel uit de reacties o.a. vanuit Hillegom. Daar zijn al diverse krantenartikelen over verschenen. Wellicht leiden de inspraak en de inzichten nog tot wijzigingen, maar de grote lijnen zijn nu wel duidelijk.

HAP gaat er vanuit dat beide provincies en de betrokken gemeenten, zoals Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk nu zullen doorpakken en er nog dit jaar uit gaankomen. Dat is ook nodig als de tijdlijnen van de ermee samenhangende opgaven op elkaar afgestemd moeten worden. Want die afstemming, dát is waar iedereen bij gebaat zal zijn.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!