HAP: “Programmeren moet even standaard worden als rekenen en taal op school”

Hoofddorp – Lokale politieke partij HAP is van mening dat programmeren net als lezen en schrijven al op de basisschool moet worden onderwezen. Tim van Essen, raadslid van HAP, stelt dat de basisvaardigheden van programmeren op de computer een vaardigheid is die vele mogelijkheden biedt. “Programmeren is het vertalen van bewerkingen naar computertaal, zodat een computer de bewerking uit kan voeren,” zo legt Tim van Essen uit. “Met de steeds prominentere plaats van ICT in onze samenleving, is naast lezen en schrijven het omgaan met een computer van essentieel belang. We moeten daarbij niet alleen kijken naar risico’s, maar ook naar andere mogelijkheden, zoals programmeren,” stelt van Essen. “Natuurlijk moeten kinderen ook gewoon buiten blijven spelen, maar aangezien bijna elk kind tegenwoordig al met een computer om kan gaan is het vanzelfsprekend ze te leren wat er nog meer mogelijk is met een computer. Niet alleen leren ze logisch en abstract redeneren en oorzaak en gevolg beter te begrijpen, ze leren ook over het veilig gebruiken van technologie en het internet. Omdat onze maatschappij onder andere op deze principes zijn gebaseerd, is dit een verrijking voor de algemene ontwikkeling,” zegt van Essen

Van Essen wil zeker niet alleen maar programmeurs opleiden. “Het gaat er helemaal niet om dat kinderen hun eigen programma’s kunnen ontwikkelen of later programmeur worden, maar wel dat ze meer van de wereld om zich heen begrijpen. Ik heb ook geschiedenis gehad op school en ben geen historicus geworden, maar heb er wel wat aan gehad,” stelt van Essen, die zelf werkzaam is in de informatiebeveiliging.

Amsterdam en Engeland
In Amsterdam zijn ze onlangs begonnen met het opzetten van Coding Academies en in Engeland is het zelfs al een verplicht onderdeel van het lespakket. Engelse kinderen – tussen vijf en zestien jaar – krijgen sinds het begin van dit schooljaar allemaal les in programmeren. Daarmee is Engeland het eerste land ter wereld dat programmeren voor alle leerlingen verplicht stelt. Een Engels kind begint met het maken van en het vinden van fouten in eenvoudige programma’s, het leren wat een algoritme is, en het veilig gebruiken van technologie en internet. In de tweede fase leert het eigen programma’s ontwerpen, en te begrijpen hoe computernetwerken werken. Op de middelbare school leert het meer over de hardware en software die in computers wordt gebruikt.

In Amsterdam wil de gemeente scholen ondersteunen die meer aandacht aan programmeren willen geven. Daarbij kan worden samengewerkt met bijvoorbeeld musea zoals Nemo en bedrijven zoals Google. “Dit is een mooi voorbeeld waarbij er extra aandacht wordt gevestigd op technisch onderwijs in combinatie met het bedrijfsleven. Ik ben benieuwd in hoeverre het College van Haarlemmermeer dit soort initiatieven ondersteunt en of zij ook denken dat programmeren even standaard moet worden als rekenen en taal op school,” zegt Van Essen.

“Daarom heb ik namens mijn fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College. Ik denk dat het goed is dat dit punt de komende jaren prominent op de agenda komt te staan. Een groot percentage van de kinderen die nu op de basisschool zit, krijgt later een baan die nu nog niet bestaat. Door ook te focussen op dit soort onderwijs zorgen we ervoor dat we een vruchtbare bodem creëren voor jongeren en samen met bedrijven voorbereid zijn op de digitale toekomst.”

Hier de link naar de bijbehorende Schriftelijke Vragen
Hier de link naar de bijbehorende Antwoorden op de Schriftelijke Vragen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!