HAP: standpunt blijft ‘Geen nieuwe zendmasten in woonwijken!‘

Onduidelijkheid standpunt HAP zendmasten weggenomen

Hoofddorp – Er zit geen licht tussen het standpunt van lokale politieke partij HAP van vóór en na de verkiezingen, over het plaatsen van nieuwe zendmasten voor telecommunicatie buiten woonwijken. In de raadsessie ontstond hierover onduidelijkheid. De fractie heeft er behoefte aan het onjuiste beeld dat mogelijk ontstaan is, te herstellen.

“Mijn bijdrage in de raadsessie heeft geleid tot onduidelijkheid, dat betreur ik. Het HAP standpunt is namelijk ongewijzigd, wij willen geen nieuwe zendmasten binnen woonwijken”, aldus HAP-fractievoorzitter Chris Groothand.
Groothand licht toe op welke manier de fractie dat standpunt vertaald wil zien in de praktijk: “Het slechts opnemen van het voorzorgsprincipe in het beleid lijkt juridisch onvoldoende houdbaar om dát te bereiken wat we willen, namelijk het weren van nieuwe zendmasten uit de woonwijken. Mijn fractie is van mening dat daarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Het jaarlijks bespreken van het plaatsingsplan door gemeente en providers, het strikt toepassen van de geformuleerde stedenbouwkundige eisen én de ruimte geven aan inwoners om hun invloed uit te oefenen op de locaties voor zendmasten zijn daarvoor goede uitgangspunten.”

Betrokken inwoners
De fractie is onder de indruk van hetgeen de insprekers de gemeenteraad afgelopen donderdag hebben overgebracht.
Helder onderbouwde standpunten over gewenste participatie, gezondheidsaspecten en nut en noodzaak van zendmasten. “De fractie van HAP verwacht dat het college de openstaande vragen van de raad nog beantwoordt én goed heeft geluisterd naar de inbreng van inwoners en fracties. Ook fracties beraden zich nog op het vervolg”, zegt Groothand.
De betrokkenheid van inwoners is groot en dat is logisch gezien de maatschappelijke onrust rondom de plaatsing van zendmasten. Het is nu zaak het beleid zo in de praktijk te brengen dat inwoners en lokale overheid samen tot de beste oplossingen komen voor de inpassing van eventuele nieuwe zendmasten in Haarlemmermeer. “We gaan keihard aan de slag om geen nieuwe zendmasten in woonwijken te krijgen en zeker niet ten koste van speelplekken, zoals we voor de verkiezingen hebben gesteld”, aldus Groothand.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!