HAP stelt vragen begroeiing Lisserbroek

Op 1 November 2013 heeft HAP al vragen gesteld over het onderhoud aan de openbare buitenruimte in de Torkruidstraat. Nadien is de begroeiing in de berm één keer gemaaid en is de grond ingezaaid met een kruidengewas. Dit zou, zoals u zelf in brief (2013.0079390) stelt, gemakkelijk te onderhouden moeten zijn. Echter, ruim een half jaar later is de staat van de buitenruimte weer zoals hij was: veel overwoekerend onkruid, hoog riet en slecht zicht, wat het tot een onveilige en onoverzichtelijke situatie maakt.gd en zou er na een bezoek van medewerkers van de gemeente actie worden ondernomen. Tot op heden is er niks gebeurd.

De staat van de openbare ruimte in deze gehele wijk is naar de mening van HAP niet zoals deze behoort te zijn (zie bijgevoegde foto’s van omwonenden). Ook is de (tijdelijke) oplossing van een hek in de vorm van ijzerdraad en houten paaltjes aan een permanente vervanging toe. Op meerdere plaatsen liggen de paaltjes en het ijzerdraad los in de berm.

Mijn fractie heeft hierom de volgende vragen aan het College:

1. Kunt u in overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) de betreffende situatie in de Torkruidstraat en fietspad Lisserweg bekijken en zorgen dat de openbare buitenruimte weer op het niveau wordt gebracht zoals wij dit met elkaar hebben afgesproken?

2. Zo ja, bent u bereid het contact met HHR te intensiveren en daar waar mogelijk te komen tot een structurele oplossing die ‘schoon, heel en veilig is’?

3. Is het College bereid contact op te nemen met de Dorpsraad Lisserbroek om te inventariseren of dit in Lisserbroek op meerdere plaatsen het geval is?

Wij wachten de antwoorden af. Zodra deze bekend zijn zullen we die ook op onze website plaatsen.

torkruidstraat3

torkruidstraat3

  

torkruidstraat2

torkruidstraat2

  

torkruidstraat1

torkruidstraat1

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!