HAP stelt vragen nav brief Dorpsraad Badhoevedorp

Onze fractie heeft kennisgenomen van de brief van de Dorpsraad Badhoevedorp, d.d. 16 januari 2015 (ref: 20150116) waarin zij haar grote zorgen uitspreekt over de Participatie omtrent het bouwen van het nieuwe Dorpshuis en de inrichting van het voorzieningengebied.

De Dorpsraad Badhoevedorp (DRB) pleit al jaren voor een inrichtingsplan van het voorzieningengebied, waar zij het College al meerdere malen om heeft gevraagd. Telkenmale blijft een dergelijk plan uit.

1. Kan het College aan de Raad duidelijk maken waarom zij een dergelijk inrichtingsplan in samenwerking met de DRB niet maakt?

De DRB spreekt van een ‘dieptepunt in het participatie proces’ tijdens de laatste Begeleidingsgroepsvergadering van het Voorzieningengebied op 12 november jl. waarbij participanten zelfs de vergadering hebben verlaten en het participatieproces is onderbroken.

2. Kan het College haar visie geven op de gang van zaken tijdens deze vergadering en daarbij mede uitleg geven hoe het gehele participatieproces omtrent het voorzieningenvraagstuk heeft plaatsgevonden?
3. Deelt het College de mening van mijn fractie dat een gesprek met de vertegenwoordigers van de DRB op zeer korte termijn wenselijk is?
a. Indien ja, kan het College de Raad informeren wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden en;
b. de Raad een afschrift doet toekomen aangaande de afspraken die als dan tussen College en de DRB zijn gemaakt omtrent een inrichtingsplan m.b.t. het voorzieningengebied.

HAP heeft tevens kennis genomen van het bericht in het Haarlems Dagblad, d.d. 14 januari 2015, ‘Badkuipterrein voor jongeren Badhoevedorp’. Door jongerenoverlast wordt de skatebaan en jongerenontmoetingsplaats van de Snelliuslaan naar het Badkuipterrein in Badhoevedorp verplaatst.

4. Kan het College concreet aangeven over welke soort overlast het gaat (baldadigheid, kwajongensstreken of vernieling/molest e.d.)?
5. Kan het College bevestigen dat de skatebaan en jongerenontmoetingsplaats worden verplaats vanwege de jongerenoverlast, naar het terrein De Badkuip?
6. Indien ja, wanneer staat dit als dan te gebeuren en kunt u daar een concrete maand bij aangeven?
7. Deelt het College de mening van HAP dat het verplaatsen van het probleem, zijnde de jongerenoverlast, niet de oplossing van de kern van het probleem is, maar een verschuiving van het probleem?
8. Kan het College aangeven hoe zij als dan gaat voorkomen dat hetzelfde probleem, zijnde de jongerenoverlast, zich niet voor gaat doen rondom het gebied van de Rijstvogelstraat/Vier Buizen Meertje?
9. Kan het College aangeven of het een tijdelijke verplaatsing betreft, welke kosten hiermee gemoeid gaan en hoe (of waaruit) zij deze kosten gaat betalen wetende dat het Badkuip-terrein volledig verwaarloost is?

10. Hoe gaat het beheer van het Badkuip-terrein plaatsvinden en hoe worden de jongeren al daar begeleid?

HAP is op de hoogte van het feit dat in Badhoevedorp al ruim 2 jaar geen enkele jongerenactiviteiten meer plaatsvinden.
Ook zijn er geen activiteiten vanuit de gemeente waarneembaar waaruit blijkt dat hier actief aandacht aan wordt gegeven of actie op ondernomen.

11. Kan het College de Raad uitleggen, waarom dit niet gebeurt?
12. Kan het College aangeven wat haar plannen op korte termijn zijn aangaande het organiseren van jongerenactiviteiten in Badhoevedorp?
13. Kan het College aangeven hoe zij de jongeren daarbij gaat betrekken en laten participeren?

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!