HAP stelt vragen over chaotische uitbetaling PGB’s door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Publicaties in de media van de afgelopen week laten zien dat het nog steeds niet goed gesteld is met de uitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de PGB’s aan de zorgaanbieders. Zo meldde het programma Nieuwsuur in haar uitzending van dinsdag 19 mei jl. dat de uitbetaling chaotisch verloopt en dat een groot deel van de 250.000 zorgverleners de afgelopen maanden keer op keer in de problemen is gekomen: geen salaris, of veel te weinig, veel te laat. Soms gaat het twee maanden goed en dan ineens wordt er niets uitbetaald. Het betreft hier zowel individuele zorgverleners (ZZP-ers) als grootschalige zorgorganisaties, waarvan de laatste moeite hebben met het betalen van haar professionals.
Woensdag kwam daar nog eens het nieuws overheen van een woonzorgcentrum in Deurne dat door de SVB om geheimhouding werd gevraagd voor een snelle betaling van PGB-geld.
Dit alles maakt dat de fractie van HAP zich serieus afvraagt of en in hoeverre we ons zorgen moeten maken over de continuïteit van de zorgverlening aan onze inwoners. Wij hebben daarom dan ook de volgende vragen aan het college:
Met betrekking tot geheimhoudingsverklaringen
1) Is het u bekend of er door de SVB soortgelijke geheimhoudingsverklaringen zijn opgesteld met organisaties uit de kring van zorgverleners waarmee onze gemeente zaken doet aangaande op PGB’s gebaseerde dienstverlening, of heeft u mogelijk signalen opgevangen die daar op zouden kunnen duiden?

Met betrekking tot de uitbetalingen door de SVB
2) Bent u het met de fractie van HAP eens dat het uitblijven van regelmatige betalingen door de SVB aan de zorgverleners deze laatste zodanig in de (financiële) problemen kan brengen, dat zij niet langer in staat zullen zijn de zorg te leveren die zij hebben afgesproken? Zo niet, waarom niet?
Wanneer het bovenstaande scenario zich voltrekt, loopt een substantiële groep zorgbehoevenden het risico verstoken te blijven van de benodigde zorg en dreigen zij alsnog “tussen de wal en het schip” te geraken. De gemeente heeft zich vanaf het begin van de transitie sterk gemaakt voor deze categorie. En met succes! Middels diverse noodmaatregelen, zowel op het financiële vlak als met andere soorten van ondersteuning, heeft zij deze ambitie waar gemaakt. Nu, 5 maanden later, wordt mogelijk opnieuw een appel gedaan op die ambitie.
3) Wanneer ten gevolge van ontijdige betalingen door de SVB zorgverleners in de problemen dreigen te komen, bent u dan bereid deze zorgverleners middels een nieuwe set van noodmaatregelen door deze (tijdelijke) periode van financiële problemen heen te helpen? Zo niet, waarom niet?
4) Wanneer u vraag 3 met ja heeft beantwoord, kunt u dan nu al een indicatie geven van de noodmaatregelen waar u in dat geval aan denkt? De fractie van HAP is dan in het bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop u met de doelgroep in contact denkt te komen.
5) In aansluiting op vraag 4 de vraag of u nu al weet van partijen in uw netwerk van zorgverleners waarmee de gemeente zaken doet en die worstelen met de gevolgen van het falende betaalgedrag van de SVB? Om welke aantallen gaat het dan en wat is de gezamenlijke orde van grootte van hun problemen?

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!