HAP stelt vragen over Coding Academies

In het Actieprogramma ‘StartUp Amsterdam’ dat onlangs is gelanceerd wordt onder andere aandacht gevraagd voor onderwijs in relatie tot arbeidsmarkt. Het plan beoogt om jonge kinderen op scholen in zogeheten Coding Academies te leren programmeren, zodat de aanwas van technisch en ondernemend talent kan groeien. Het College van Haarlemmermeer heeft in het Collegeprogramma opgenomen om een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te stimuleren. HAP is groot voorstander van deze ambitie. Mijn fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Onderschrijft het College de noodzaak voor dit soort (technisch) onderwijs?
2. Is het College van mening dat programmeren (en start-up-relevante vaardigheden) op basisscholen en middelbare scholen even standaard moeten worden als rekenen en taal?
3. Zo ja, is het College voornemens dit soort onderwijs te stimuleren en eventueel te faciliteren op scholen in Haarlemmermeer en in gesprek te gaan met scholen – zoals dat ook in Amsterdam het geval is – in hoeverre dit in het lesprogramma opgenomen kan worden? Zo nee, waarom niet?

Deze schriftelijke vragen horen bij het volgende persbericht: programmeren op school

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!