HAP stelt vragen over subsidie HLMR film

HAP ziet cultuur als verbindende factor in onze Haarlemmermeerse samenleving en hecht er belang aan dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.

In dat kader is mijn fractie ook zeker content dat er binnen onze gemeente subsidiemogelijkheden zijn ten behoeve van onder andere amateurkunstbeoefening met als doel het bevorderen van actieve cultuurparticipatie van amateurkunstenaars.

Mijn fractie heeft kennisgenomen van het feit dat er een tweede gemeentelijke subsidie is toegekend voor het maken van ‘de tweede film Haarlemmermeer’ door Fusion Pictures.

Mijn fractie is hier enigszins verbaast over daar de eerste polderfilm ‘Tegen beter weten in’ geen succes was en de vraag rest of gestelde doelen behaald zijn in relatie tot de verstrekte subsidie.

Zo zou de film in recordtijd gemaakt worden, binnen 13 dagen, met als doel het wereldrecord film maken te verbreken. Het resulteerde niet in een wereldrecord.

Tevens zou het een goede citymarketing zijn als veel mensen de film gingen zien.
De film ging in de eerste week november 2013 in première bij CineMeerse. De kwaliteit van de film was echter zodanig onder de maat dat de Cinemeerse-directeur de film medio november uit de roulatie haalde. Een verbeterde rolprent ging vijf dagen later alsnog draaien. De bezoekersaantallen waren echter zo slecht dat de film de kerstvakantie niet heeft gehaald.

Mijn fractie heeft de volgende vragen;
1. Kunt u inzicht geven hoe de eerste film is geëvalueerd door de gemeente en welke lessen de subsidieverlener hieruit geleerd heeft?
2. Op basis van welke argumenten en voorwaarden is de subsidie voor de tweede film verleend? Wilt u in uw antwoord de verdeelregel subsidie meenemen?
3. Wat is de hoogte van het bedrag van de subsidie voor de tweede film?
4. Welke berekening van de subsidie is gehanteerd?
5. Hoe monitort en borgt het College de tweede film met betrekking tot voortgang, kwaliteit, besteding en verantwoording in relatie tot de verlenende subsidie?

In het Haarlems Dagblad hebben wij vorige week kunnen lezen dat de maker van de film, de heer Kumar, nog ‘visa en tickets moet regelen voor de crew uit India’.

6. In hoeverre wordt de gemeentelijke subsidie besteed aan visa en tickets voor crew die vanuit India naar Nederland moet komen?
7. In hoeverre kan de filmmaker in relatie tot de verstrekte subsidie(kaders) worden verzocht met crew en maak-talent uit Haarlemmermeer te werken?
8. In hoeverre maakt de filmmaker gebruik van lokale (Haarlemmermeerse) professionals voor het monteren van de film?
9. In hoeverre wordt de gemeentelijke subsidie besteed aan visa en tickets voor Nederlandse professionals die in India moeten gaan monteren?

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!