HAP vraagt college om aanstelling armoede regisseur

HAP wil dat het college van B&W van Haarlemmermeer een armoede regisseur aanstelt. Een motie met die opdracht wordt donderdag 30 maart tijdens de raadsvergadering ingebracht. “Het is onaanvaardbaar dat kinderen anno 2017 in ons land opgroeien in armoede”, stelt HAP raadslid Chris Groothand. “Kennelijk slagen we er met ons allen niet goed genoeg in de problematiek van armoede scherp in beeld te krijgen. Dit vraagt om verandering van beleid.” Onlangs bepleitte de Sociaal Economische Raad in een advies aan het nieuw te vormen kabinet al voor een andere aanpak.
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede; 60 procent van hen heeft werkende ouders. Van de 32.395 kinderen die onze gemeente telt, groeien er 1.858 op in een huishouden, dat moet rondkomen van het minimum. “Dit is 5,7 procent van alle kinderen in onze gemeente”, aldus Groothand. “In 2013 was dit nog 4,5 procent van alle kinderen; dit betekent dus een toename van bijna 300 kinderen.” Onderzoek toont aan, dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt met het huidige gemeentelijke armoedebeleid. “Bovendien doet niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, ook een beroep op ondersteunende voorzieningen.”
In haar motie stelt HAP, dat de gemeente Haarlemmermeer er door middel van een rechtvaardig sociaal beleid wil zijn voor inwoners die haar nodig hebben. In het huidige minimabeleid wordt bovendien expliciet rekening gehouden met gezinnen met minderjarige kinderen. “Maar”, stelt Groothand tegelijkertijd, “het mag niet zo zijn, dat de weg naar hulp voor de doelgroep wordt belemmerd door ingewikkelde of onduidelijke regelingen. Voor alle duidelijkheid: de problemen zijn vaak heel complex. Juist daarom is het van groot belang dat ergens alle lijnen samenkomen zodat er overzicht ontstaat en er gericht kan worden gewerkt aan oplossingen. Dat is ook de argumentatie die de SER hanteert in haar advies aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om op gemeentelijk niveau de functie van armoederegisseur in te stellen.”

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!