HAP wil fonds voor jongeren met problematische schulden

Als het aan HAP ligt, volgt Haarlemmermeer het goede voorbeeld van de gemeenten Den Haag en Amsterdam met de oprichting van een zogenaamd ‘perspectieffonds’. Jongeren met problematische schulden wordt hiermee een alternatief aflossingstraject geboden. Het concept voorziet in kwijtschelding van een deel van de schuld aan het einde van het traject, als de jongere financieel zelfredzaam is. Dat is het geval als hij actief werkt aan een nieuw toekomstperspectief door het volgen of afmaken van een opleiding, het vinden van werk of het verrichten van vrijwilligerswerk.

“Steeds meer jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar komen in financiële problemen, maken schuld op schuld en komen daar tenslotte ook niet meer uit”, licht fractievoorzitter Johan Rip toe. “Dit heeft in financieel en maatschappelijk opzicht een enorme impact op deze groep jongeren, op de mensen in hun naaste omgeving en op de samenleving als geheel.” Het gevolg is dat deze jongeren een flinke achterstand oplopen in hun studie of loopbaan, die ze vervolgens amper nog kunnen inlopen. “Je zou wensen dat ze op enig moment toch met een schone lei verder kunnen en de problemen daadwerkelijk achter zich kunnen laten.”

HAP vindt dat het college moet kijken naar mogelijkheden om schulden van jongeren op te kopen, in ruil voor een maatschappelijke bijdrage. “Dan kun je denken aan het verrichten van betaald of onbetaald werk, maar ook aan het volgen of afronden van een opleiding”, stelt Rip. Hij is er daarbij van overtuigd, dat op deze manier ook de maatschappelijke kosten van schulden zullen verminderen. “Het is een van de gemeentelijke taken om er te zijn voor inwoners die haar nodig hebben. Wat HAP betreft is dat bij jongeren met zulke problematische schulden écht nodig. We moeten ons uitgedaagd voelen hen te ondersteunen bij hun inspanningen hun leven financieel en maatschappelijk op het goede spoor te krijgen.”
Rip dient donderdag 27 oktober bij de behandeling van de gemeentebegroting een motie over dit onderwerp in.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!