HAP wil investeringsfonds voor het verduurzamen van huurhuizen door corporaties

HAP wil dat het college van B&W de mogelijkheden onderzoekt voor de oprichting van een fonds, waaruit investeringen voor het verduurzamen van huurhuizen door corporaties kunnen worden voorgefinancierd. Een motie met deze strekking wordt donderdag aanstaande in de gemeenteraad ingebracht. “Aangezien Haarlemmermeer grote ambities heeft op het gebied van duurzaamheid”, licht raadslid Sophie van de Meeberg haar initiatief toe. “We willen de beste gemeente zijn om te wonen, werken, leren en leven. Al het handelen dat schadelijk is voor onze leefomgeving moeten we zelf neutraliseren. Het stimuleren van het verduurzamen van huurwoningen past uitstekend in deze ambitie.”
HAP wijst er op, dat de inzet vooral is dat huurders kunnen profiteren: “Financiering uit een dergelijk fonds kan hun enorm in de portemonnee gaat schelen. Ymere doet op dit moment al wel wat, maar wat mij betreft is dat zeker niet genoeg. En al helemaal niet genoeg om te kunnen voldoen aan de eisen die het rijk in het Energieakkoord heeft geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid.” Van de Meeberg wil graag dat het college de mogelijkheden op dit gebied onderzoekt. “Ondertussen gaan we als lokale politiek zelf ook nog verder in gesprek met experts om te proeven wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Er wordt namelijk al een en ander gedaan met zonnepanelen op huurwoningen. Mogelijk kan de stichting die daar mee bezig is, dit verder oppakken”
In de motie die HAP indient wordt gesteld, dat het rijk in 2013 een bedrag van 400 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de verduurzaming van huurwoningen. In 2020 moeten alle huurwoningen zijn voorzien van het energielabel B. “Voor zover wij weten is dit bedrag nog bijna helemaal beschikbaar. Met name omdat corporaties niet willen voorfinancieren. Zij zien vooralsnog huurders liever zelf betalen voor verduurzamen van hun huurwoning. Dat zullen die niet willen en vaak ook niet kunnen. Bovendien vinden ze verduurzaming eigenlijk een zaak van de eigenaar, in casu de verhuurder.”

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!