HAP wil onderzoek naar ‘Blue Energy’

Onderstaand artikel stond 8 september in de online editie van de Hoofddorpse Courant.

HOOFDDORP – Nu de Raad van State een streep heeft gehaald door de plannen voor een windmolenpark in het zuiden van Haarlemmermeer, moet de gemeente op zoek naar alternatieven om de doelstellingen van het klimaatbeleid te kunnen halen. Eén van die alternatieven zou zogenoemde Blue Energy kunnen zijn, het winnen van elektriciteit uit het spanningsverschil tussen zout en zoet water.

HAP-raadslid Tim van Essen heeft het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld. De HAP diende in september 2008 samen met D66 een motie in, waarin het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Blue Energy. De motie werd ingetrokken nadat de toenmalige wethouder van Klimaatzaken had toegezegd een en ander te zullen meenemen in het Klimaatbeleid.

Raadslid Van Essen stelt vast dat 6 jaar na dato nog niks concreets bekend is over deze duurzame vorm van energiewinning. Zijn fractie wil daarom van het college weten wat er is gebeurd met de motie uit 2008 en of B en W bereid zijn Blue Energy alsnog toe te passen om het klimaatdoelstelllingen tot 2020 waar te maken.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!