HAP wil Raadsenquête over dossier ‘Verplaatsing Pioniers’

Als het aan lokale politieke partij HAP ligt, komt in het debacle rond de verplaatsing van de Pioniers en de daarmee gemoeide forse kredietoverschrijdingen alsnog de onderste steen boven. Onlangs publiceerde de door de gemeenteraad ingestelde auditcommissie een uiterst kritisch rapport over de gang van zaken. De conclusies in dit rapport bevestigen de bevindingen die de corporate controller eerder dit jaar al presenteerde. “Maar het hele verhaal is nog altijd niet verteld”, vindt HAP-fractievoorzitter Johan Rip. “We hadden gehoopt, dat de verantwoordelijke ex-bestuurders alsnog zouden meewerken aan het onderzoek van de auditcommissie. Dat is helaas is niet gebeurd en dat maakt het onderzoek onvolledig.” HAP dient donderdag 3 december daarom een motie in die de raad opdraagt een Raadsenquête te houden.

Rip stelt, dat er veel valt te zeggen over de houding, het gedrag en het al dan niet in control zijn van zowel bestuur als ambtelijke organisatie in dit dossier. Maar hij steekt ook de hand in eigen boezem: “Ook de rol van de gemeenteraad is onvoldoende geweest. Het bestuurlijk gedrag, zoals dat in het rapport wordt gekenmerkt, valt of staat immers met de ruimte die de gemeenteraad biedt. Elk kritisch signaal vanuit de oppositie is jarenlang lang genegeerd. Niks bracht de raad ertoe om in te grijpen. De meerderheid van de raad ging mee in de drang om prestigeprojecten neer te zetten. Dat mogen de betrokken partijen zich aantrekken.”

Dat gedrag en die houding zijn HAP een doorn in het oog. Volgens de lokale politieke partij zal de hele affaire bij alle betrokkenen moeten leiden tot zelfreflectie. “Maar het feit dat de hoofdrolspelers in dit project niet hebben meegewerkt aan het onderzoek van de Auditcommissie, is ronduit teleurstellend”, vindt Rip. “Er is veel over hun daden gesproken en ze zijn zonder aanziens des persoons vanaf het begin aangesproken op hun verantwoordelijkheid. En ja, het is daarnaast duidelijk dat er bestuurlijke en ambtelijke fouten zijn gemaakt, dat staat als een paal boven water. Maar deze voormalige Haarlemmermeerse bestuurders hebben zelf toch ook een verhaal? Waarom hebben ze gehandeld zoals in de rapporten naar voren komt? In hoeverre heeft de ambtelijke cultuur hierin een rol gespeeld? Die verhalen moeten we alsnog te horen krijgen.”

HAP vindt dat de inwoners het recht hebben om die verhalen te kennen. De lokale partij toonde zich uiterst kritisch in de diverse debatten over dit dossier en stelde vele vragen die onjuist of in het geheel niet beantwoord werden. HAP heeft de voorstellen voor realisatie van MLB normen op het honkbalcomplex van Pioniers dan ook niet gesteund. “Als vragen geen antwoorden opleveren, omdat de cruciale bevestiging van de hoofdrolspelers ontbreekt, blijft er altijd een zweem van onvolledigheid boven het dossier hangen. Dat is onwenselijk voor iedereen en zeker voor de geloofwaardigheid van de lokale politiek.” Rip benadrukt, dat lokale politieke partij HAP in de diverse debatten heeft gezegd dat je pas een weloverwogen politiek-bestuurlijk oordeel pas kunt geven als je alle feiten kent. Ook het rapport van de Auditcommissie heeft dat inzicht niet gegeven. “De onderste steen is wat ons betreft niet boven, een belangrijk hoofdstuk ontbreekt.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!