HAP zet ‘de slimme stad’ op Raadsagenda

De gemeente gaat het komende half jaar werk maken van een actieplan om te bekijken wat Haarlemmermeer allemaal kan met de toepassing van de nieuwste ICT snufjes in de openbare ruimte. Dit naar aanleiding van een motie van lokale politieke partij HAP.

Haarlemmermeer krijgt de komende jaren te maken met uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, zorg en welzijn, leefbaarheid, energie en economische vitaliteit. Daarom diende HAP donderdagavond een motie in om te experimenteren met de slimme stad, beter bekend onder de naam ‘smart city’. “In essentie betekent het dat de openbare ruimte wordt bestuurd op basis van data,” zegt HAP raadslid Tim van Essen. Deze data wordt verzameld door bijvoorbeeld sensoren in de stad, met als uiteindelijk doel het streven naar een hogere leefkwaliteit voor onze inwoners. Maar het creëert ook mogelijkheden om anders te denken. Op dit moment grijpt een gemeente vaak reactief in, denk aan het legen van de openbare vuilnisbakken op een vast tijdstip. Op basis van data kunnen we real-time handelen of mogelijk zaken voorspellen.”

Van Essen geeft een aantal voorbeelden uit de praktijk: “Denk aan een slim afvalsysteem, waar sensoren in prullenbakken op publieke plekken in onze gemeente waarschuwen wanneer ze vol zitten, zodat de vuilnisbak niet op een vast tijdstip word geleegd, maar juist als dit nodig is. Of denk aan een slimme energie infrastructuur, zodat lantaarnpalen alleen branden wanneer er verkeer is, waardoor buurten duurzamer en tegelijk veiliger worden. Dit zijn maar enkele simpele voorbeelden, waar andere gemeenten, zoals Amsterdam en Zwolle op dit moment al mee experimenteren,” legt van Essen uit. De meerderheid van de gemeenteraad vond een dergelijk experiment op dit moment nog te ver gaan. “Gelukkig deelde het College, bij monde van Wethouder John Nederstigt, de visie van HAP en gaat de gemeente een actieplan opstellen dat begin 2018 wordt gepresenteerd. Hierin wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn en ook hoe we omgaan met veiligheid en privacy in een slimme stad.
Raadslid van Essen is uiteindelijk tevreden met het resultaat. Naast deze motie is ook een andere HAP motie, om kinderen te leren programmeren in het basis- en voortgezet onderwijs, omarmd door het College. “We zijn onlangs voor de 5e keer op rij gekozen tot economisch sterkste gemeente van Nederland. Willen we dit blijven zullen we samen met het bedrijfsleven naar dit soort middelen moeten kijken om ook naar de toekomst toe de sterkste gemeente te blijven.”

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!