HAP ziet bezwaren tegen de Middenvariant Duinpolderweg

Het project bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek (BHB), beter bekend onder de naam Duinpolderweg, blijft de gemoederen bezighouden blijkt uit de gesprekken die lokale politieke partij HAP recent heeft gevoerd. Raadslid Henk van Steenis: “ We hebben gesproken met bewoners van de Spieringweg te Zwaanshoek, de Dorpsraden Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek en het Platform Poelweg. Vooral in Beinsdorp en Zwaanshoek ziet men de ‘Middenvariant’, waar de provincies nu voor gekozen hebben, niet zitten. HAP deelt de argumenten om tegen deze variant te zijn. In de raad hebben we de zienswijze van de gemeente Haarlemmermeer zeer breed ondersteund. De ‘Zuidelijke Variant’, die vanuit de raad werd bepleit heeft wel voordelen voor Beinsdorp en geen nadelen voor Zwaanshoek, dat is de reden, dat HAP deze zienswijze nog steeds ondersteund”,  aldus van Steenis.

Op 15 november a.s. houdt de gemeenteraad een sessie over de Duinpolderweg. Van Steenis: “HAP realiseert zich dat de beslissingsbevoegdheid niet bij de gemeenteraad ligt, maar bij de provincies. Ik wil echter benadrukken dat wij achter de zienswijze blijven staan en de Zuidelijke variant nog steeds als de oplossing zien. Eigenlijk wordt pijnlijk duidelijk dat het zogenaamde voordeel van landelijke partijen met netwerken in gemeenten en Provincie niet echt werkt. We kunnen eindeloos participeren en duidelijk onderbouwd een keuze maken. Maar er gaat gewoon een streep doorheen. Het vaste excuus: sorry; maar de provincie gaat erover”.

HAP kiest niet voor de middenvariant. Als dit toch werkelijkheid wordt, dan is wat de partij betreft alleen te praten over een tracé dat verdiept wordt aangelegd en ondertunneld met een aquaduct. Vergelijkbaar als bij de omlegging van de N201 bij Aalsmeer toen is ook gekozen is voor een Waterwolftunnel. Van Steenis: ”Met bewoners en de Dorpsraad van Beinsdorp zullen er duidelijke afspraken moeten komen over lokaal te nemen verkeersmaatregelen, want dat is waar Beinsdorp dringend behoefte aan heeft. Aansluitend zal ook in Lisserbroek met de Dorpsraad en het Platform Poelweg overleg moeten plaatsvinden over de inpassing van de Poelweg. Dat is wat HAP betreft echt noodzakelijk.
HAP is blij dat verbetering in de verkeerstructuur tussen de Bollenstreek en de A4 eindelijk van de grond lijkt te komen. “Dat is hard nodig, mede met het oog op de grootschalige woningbouw, die in de komende jaren in Haarlemmermeer nog zal plaatsvinden”, concludeert van Steenis.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!