‘Het college had onvoldoende grip op De Waterwolf’Hoofddorp (15-10-2013)  HAP zal donderdag 17 oktober een motie van afkeuring indienen tegen het gehele college van B&W. Aanleiding is het ‘fraude en corruptiedossier’ over het gemeentelijk onderhoudsbedrijf De Waterwolf BV. Op 3 oktober vergaderde de gemeenteraad hierover, na een stevig debat kondigde HAP al aan een motie te zullen voorbereiden.

In de motie spreekt de partij zijn afkeuring uit over de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden voor december 2009, toen de fraude aan het licht kwam. Een voormalig diensthoofd van de gemeente en de directeur van de Waterwolf worden ervan verdacht zichzelf verrijkt te hebben op kosten van de gemeente. Een onderaannemer die voor De Waterwolf werkte bracht de zaak aan het licht. “De motie van afkeuring gaat vooral over de periode dat de fraude heeft plaatsgevonden”, zegt HAP-raadslid Peter van Groenigen. “Het is ons duidelijk geworden dat de verantwoordelijke wethouder geen grip had op functionarissen die direct en indirect onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Hierdoor heeft de fraude een aantal jaar kunnen voortduren.” De fractie van HAP heeft 2 weken de tijd genomen om na te denken en intern te overleggen over een motie. Volgens van Groenigen is daarbij ook een motie van wantrouwen overwogen. “Dat is het zwaarste middel dat de raad heeft en daarmee moet je niet lichtzinnig omgaan. Bovendien zijn wij tot de conclusie gekomen dat je niet alles aan één wethouder kunt ophangen. Er is ook nog eens sprake van collegiaal bestuur, waarvan wij verwachten dat de burgemeester en de wethouders elkaar scherp houden en aanspreken als zaken fout lopen. Dat is naar onze mening onvoldoende gebeurd. Daarom dienen wij de motie in tegen het gehele college. En dan hopen wij dat onze taak als raadsleden erop zit en er uit het lopende strafrechtelijk onderzoek geen zaken meer komen die om een politiek oordeel vragen.”

Miljoenen
Van Groenigen gaf in het debat al aan dat er geen aanwijzingen zijn dat leden van het college van B&W zichzelf hebben verrijkt. “Wij merken dat dit beeld ook leeft bij inwoners, maar dat hebben wij niet geconstateerd”, aldus het raadslid. HAP is wel van mening dat het college niet op een goede manier met de klokkenluider is omgegaan. In plaats van een schouderklopje kreeg hij een claim van ruim 20.000 euro aan zijn broek. “Gelukkig heeft de rechter daar een stokje voor gestoken, de man valt niets te verwijten. Het is zeer spijtig dat het college nu geen stappen voor eerherstel wil zetten, de man heeft de gemeente miljoenen bespaard.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!