Inbreng HAP debat noodopvang Vijfhuizen

Laat ik vanavond beginnen met waar HAP voor staat als het gaat om opvang van vluchtelingen. HAP handelt niet vanuit een ideologie maar vanuit het belang van inwoners en ondernemers én van de mensen die extra steun nodig hebben. U kent ons standpunt: “Niemand tussen wal en schip”.  Dat geldt dus ook als je op de vlucht bent.
Vluchtelingenopvang is voor mijn fractie dus geen vraag meer. Wij gaan het gewoon doen. Pragmatisch, zonder vooroordelen, een warm welkom heten. Anderen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Iedereen is anders, maar van binnen zijn wij allemaal hetzelfde: een “hart” dat klopt.” Wij zien en horen ook de zorgen en nemen die serieus. Ja, ons hart zegt dat wij ruimhartig moeten opvangen, ons verstand zegt ons rekening te houden met de maatschappelijke draagkracht van de Vijfhuizenaren.
Tegenover de zorgen van de inwoners van Vijfhuizen staat onze morele plicht om je hand uit te steken naar mensen in nood. De angst voor morgen is voor vluchtelingen de werkelijkheid van vandaag. Desondanks wordt er lustig op los gepolariseerd. Vluchtelingen worden zonder schroom en ontmoeting bestempeld als crimineel-terrorist-gelukzoeker tot en met testosteronbom. Alle kwalificaties zijn tegenwoordig geoorloofd onder het mom van de vrije meningsuiting.
Ja, je mág alles zeggen in Nederland. Gelukkig wel. Maar het hóeft niet…

Geen oorlog, geen vluchteling. Daar tekent iedereen voor. Maar de werkelijkheid is zo anders. Er is steeds meer oorlog, 60 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, terreur, onderdrukking, marteling en hongersnood. Wij zijn gelukkig een van de welvarendste, veiligste en meest ontwikkelde landen ter wereld. Wij moeten toch in staat zijn om in een korte periode een beetje van onze welvaart te delen? Dat lukte in 2001 met 1000 vluchtelingen op 3000 inwoners in Lisserbroek met dezelfde sociale infrastructuur. Nu zijn het er 300, (70% minder tegenover veel meer inwoners).
HAP vindt dat het college een goede nota heeft opgeleverd. Het voorstel beantwoordt aan de opdracht van de Raad die op 3 sept jl. aan u is gegeven.
U heeft bij de opdracht een passend participatietraject doorlopen en goed geluisterd naar inwoners. Er is een begeleidingsgroep gevormd van betrokken Vijfhuizenaren, hun inbreng is vertaald in de randvoorwaarden en er is een bezoek gebracht aan 2 bestaande noodopvangcentra. Zichtbaar zijn de zorgen opgepakt en ten positieve gekeerd naar de inwoners. En ook HAP weet dat 4400 tevreden inwoners een utopie is. Maar gezien de inzet van maatschappelijke instanties, verenigingsleven, scholen, gezamenlijke kerken en vele aanmeldingen van Vijfhuizense vrijwilligers zien wij voldoende draagkracht en draagvlak onder Vijfhuizenaren om een goed gastheer te kunnen zijn.
Wij willen u voorstellen, om ook voor andere Vijfhuizenaren een bezoek aan een noodopvang elders in het land mogelijk te maken. Een bezoek kan mensen helpen een realistisch beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken op een noodopvang en daarmee mogelijk ook zorgen wegnemen.
Tot slot, veel is al gezegd over aantallen. Ook al zou je dat soms vergeten, het gaat om aantallen mensen. Het college heeft ook het aantal met 25% naar beneden bijgesteld evenals de periode van evaluatie gehalveerd. Dus er is geluisterd naar de vraag vanuit het dorp Vijfhuizen om minder vluchtelingen op te vangen. En HAP gaat hier geen discussie voeren over aantallen. Wij doen niet aan “mensen-bingo”.
Wij vertrouwen het college de zorgvuldige uitwerking toe van het verzoek dat de raad heeft gedaan, om noodopvang mogelijk te maken.
Eén ding wil mijn fractie wel van u horen.
Begrijpen wij goed dat u aangeeft, dat als de norm die het Rijk stelt voor de opvang van vluchtelingen in een noodopvang naar beneden wordt bijgesteld, uw uitgangspunt blijft ‘het minimum van het Rijk/COA is ons maximum’?
Dat wil ik helder hebben.
Het gaat HAP om de inhoudelijke argumenten die een aantal wel of niet rechtvaardigen en niet om op voorhand vooroordelen om te zetten in een absolute waarheid, want daarmee ontken je de gelijkwaardigheid van mensen.
Mijn fractie heeft er vertrouwen in dat noodopvang in Vijfhuizen op een goede manier gerealiseerd kan worden, zoals Vijfhuizen ook eerder nieuwe inwoners met een warme hand heeft verwelkomd.
Wij wachten uw antwoord op onze vragen af maar kunnen nu al zeggen dat wij uw voorstel zullen steunen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!