Jong geleerd … is oud gedaan

• De aanpak ‘Eén gezin, één plan, één coach’ wordt ingezet bij gezinnen waar extra zorg nodig is

• Preventie is belangrijk, maar geen toverwoord: waar nodig moet zorg op maat beschikbaar zijn

• Tijdens de veranderingen in de zorg (transities sociaal domein) valt niemand tussen wal en schip

• Jongeren en ouders kunnen kiezen uit een kleine of grote school en het type onderwijs dat bij hen past

• Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs zijn

• Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren

• Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel voor een kansrijke toekomst

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!