Jongerengemeenteraad – motie aangenomen

Zoals op 4 december 2014 tijdens het debat over participatie aangekondigd, heeft HAP een motie Jongerengemeenteraad ingediend, welke mede werd ingediend door D66. Deze motie zorgt ervoor dat jongeren tussen de 14 en 19 jaar ook echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. In de lijn van Raadslid in de klas en het jaarlijkse jongerendebattoernooi, worden jongeren betrokken bij het nemen van belaangrijke beslissingen voor onze gemeente. De meerderheid van de raad stemde in met deze motie. Dat betekent dat de werkgroep communicatie dit intatief verder gaat uitwerken, zodat we in 2015 aan de slag kunnen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!