Kadootje

Als ik inwoners spreek gaat het vaak over dingen die in hun directe leefomgeving gebeuren: afval dat op straat slingert, bermen die niet naar tevredenheid worden gemaaid of niet werkende lantaarnpalen. En je zal maar naast een vuilcontainer wonen waar steeds afval naast ligt. Dat ziet er niet uit en veroorzaakt een hoop ergernis.

De gemeente doet tegelijkertijd haar best om de ruimte buiten op orde te houden. Daar hebben we uw ogen en oren hard bij nodig, dus uw signalen zijn eigenlijk kadootjes waar de gemeente weer haar voordeel mee kan doen. Die ‘kadootjes’ moet u dus snel en makkelijk aan de gemeente kunnen doorgeven.

Om u beter te begrijpen en om te weten waar het soms mis gaat, hebben we de manier om meldingen digitaal aan ons door te geven makkelijker gemaakt. Het formulier voor ‘Meldingen Onderhoud en Beheer’ (MOB) op de website is verbeterd en versimpeld. U kunt het op de website vinden.

De afgelopen maanden hebben we het uitgebreid getest en veel tips gekregen voor verbeteringen. Iedereen die heeft meegedacht en meegeholpen: bedankt!
Om u een indruk te geven van wat u ons heeft gemeld in de testperiode, hieronder drie voorbeelden van feedback van inwoners die geleid heeft tot aanpassing van het MOB formulier na de testperiode.

  • Bij het aanklikken van een locatie op de kaart, zoomde de kaart niet automatisch in. Dat was onduidelijk, omdat je dan niet goed zag waar je had geklikt. De kaart zoomt nu direct in als je op een locatie klikt.
  • Een aantal keuzebuttons vielen niet genoeg op. Daarom zijn de buttons anders vormgegeven en is de lay-out van de pagina aangepast. De buttons zijn nu veel beter zichtbaar.
  • Veel inwoners lieten ons weten dat de afbeeldingen te klein waren. We hebben ze groter gemaakt.

Een paar tips gingen vooral over technische mogelijkheden, zoals de wens om op je mobiel alleen op de categorie te hoeven klikken om naar een volgende stap te gaan. We gaan hiervan én van andere tips kijken of ze technisch mogelijk en haalbaar zijn.

Dan nog even terug naar de ergernis vanwege de troep die rondom vuilcontainers wordt achtergelaten. Later deze week starten we op zes plekken in onze polder met een leuke en kleurrijke proef, die in een andere gemeente in de praktijk goede resultaten geeft.
En dus is de ergernis die u ons veelvuldig meldt de basis voor een proef die een einde kan maken aan diezelfde ergernis. Ik ben blij met zulke kadootjes!

Marjolein Steffens – van de Water, wethouder Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie, Doelgroepenbeleid, Jeugd, Beheer en onderhoud

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!