Kapitaal hoort in het veld te staan

Het leven bestaat uit keuzes maken. Niet alles kan tegelijk. Schoon, heel, duurzaam en veilig. En licht, dat kan je kopen.
Vier wijsheden die van toepassing zijn op de VOR 3. VOR staat voor Vernieuwing Openbare Ruimte. Er staat een drie achter omdat vanaf volgend jaar een nieuwe fase begint die duurt tot 2022. Samen met collega-wethouders Derk Reneman, John Nederstigt en Adam Elzakalai heb ik het raadsvoorstel hierover, na instemming van het gehele college, naar de gemeenteraad gestuurd en toegelicht tijdens het persuur.

Het is een belangrijk en mooi plan waar veel muziek in zit voor de inwoners en de bedrijven. En ik ben er trots op. Met zo’n VOR kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente er mooi bij blijft liggen. En dat is goed voor iedereen, zodra hij zijn huis of werk verlaat.
Met de VOR gaat in één jaar een fors bedrag, ruim 17,5 miljoen euro, gepaard. Daarvan betalen we straten en stoepen, asfalt, openbare verlichting, sportvelden, groen en bomen, parkeerautomaten, stoplichten, watergangen, led-attentieborden, snelheidsdisplays en bruggen.

Ik denk over de openbare ruimte hetzelfde als goede voetbalcoaches over het veld denken: dáár moet je je kapitaal hebben staan. En niet op de bank. Daarom is het uitgangspunt van dit college én deze gemeenteraad nog altijd, dat al deze ‘kapitaalgoederen’ zoals dat heet, schoon, heel, duurzaam en veilig moeten zijn.
Om dat voor elkaar te krijgen moet je aan onderhoud doen en op een gegeven moment moet je tot vervanging over gaan. En dat kost allemaal geld, veel geld. Alles tegelijk onderhouden en vervangen, kan alleen als we een eigen Haarlemmermeerse geldpers zouden hebben staan die we naar eigen inzicht aan- en uitzetten. Die hebben we niet, en gelukkig maar. We moeten dus keuzes maken. Net als die voetbalcoach.

In de VOR, die dus -zeg ik nog maar eens- niet over onderhouden maar over vervangen gaat, maken we ook keuzes. Zo hebben we de afgelopen drie jaar extra geïnvesteerd in de kwaliteit van wegen. Dat was nodig, want er was veel achterstallig onderhoud te doen. Door die keuze ligt 83 procent van de wegen er nu picobello bij. Alleen … is dat wel ten koste gegaan van andere dingen.
Dat heb je zo met keuzes.
Stoepen en straten zijn zo’n voorbeeld. Daar is minder aan gedaan dan nodig was. Dat kon ook niet anders, het geld moest eerst naar wat het meest urgent was. Het goede nieuws is dat we hier in 2018 écht een slag in maken. Meer dan de helft van die 17,5 miljoen euro besteden we aan die inhaalslag!

Ik zei al dat er veel geld zit in de openbare ruimte. Mijn collega Derk Reneman wil -terecht en begrijpelijk- dat de schulden van Haarlemmermeer niet verder oplopen. En daarom gaan we voor deze VOR onderzoeken of we wel altijd zélf ‘kapitaalgoederen’ moeten aanschaffen voor een schone, hele, duurzame en veilige fysieke leefomgeving. En eigenlijk hebben we deze vraag al met ‘nee’ beantwoord. We weten al dat het mogelijk is licht te kopen in plaats van lampen of een parkeerder te laten betalen met een automaat die niet van ons is.
Dat doet me weer aan die voetbalcoach denken. Die stelt soms ook met groot succes een bij een andere club gehuurde speler op. De fans malen daar niet om. Vooral niet als het een goede speler is!

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!