Kindpakket

Meedoen met sport, mee op schoolreisjes, een fiets, op muziekles, op zwemles. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. En dat zou het ook moeten zijn. Toch zijn er steeds meer kinderen voor wie dat niet geldt. Sterker nog: die hun verjaardag niet vieren en geen cadeautjes krijgen, laat staan dat ze lid zijn van een sportclub of muziekles krijgen. Armoede is helaas niet uitzonderlijk, ook in Haarlemmermeer. Bovendien is armoede niet “voorbehouden” aan gezinnen in een uitkeringssituatie. Ook in situaties waarin een ouder of de ouders werken, kan sprake zijn van een relatief klein inkomen. Niet voor niets hebben zowel de Sociaal-Economische Raad (SER) als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs elk een rapport het licht laten zien om aandacht te vragen voor werkenden die met grote moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zowel het SER– als het WRR-rapport bieden belangrijke handvatten voor een nieuw kabinet.

Ik vind dat dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in onze samenleving. Volwassenen, maar zéker kinderen. Kinderen moeten allereerst een onbezorgde jeugd kunnen hebben. Maar net zo belangrijk is het gegeven dat een jeugd in armoede vaak leidt tot sociale en financiële problemen in de toekomst. Want armoede wordt soms van generatie op generatie doorgegeven.

Er zijn veel regelingen om kinderen mee te laten doen maar we merken dat daar lang niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Soms omdat men zich schaamt om een beroep te doen op een sociale voorziening. Vaak ook omdat inwoners de weg niet kennen, omdat men niet van het bestaan van de regelingen weet. En als iemand wel van het bestaan weet, kan alle informatie die wordt gevraagd een drempel opwerpen.

Juist deze regelingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen wél mee kunnen doen. Dat vinden niet alleen wij, als lokale overheid, maar dat vindt ook “Den Haag”. Staatssecretaris Klijnsma heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Haarlemmermeer krijgt hiervan ruim een half miljoen. Dat gebruiken we bijna allemaal voor de regelingen zelf. Maar we investeren er ook in dat inwoners van het bestaan van de regelingen weten, dat de regelingen makkelijker vindbaar zijn op onze website en ook dat ze makkelijker aan te vragen zijn.

We bundelen alle regelingen in het zogenoemde kindpakket. Samen met organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, de Voedselbank en Stichting MeerWaarde zorgen we ervoor dat de ouders om wie het gaat van het kindpakket op de hoogte zijn. Want lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen, een fiets of een laptop: dat kan het verschil maken tussen aan de kant staan of meedoen in de samenleving.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!