Lente in Lijnden

Dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden wordt in 2016 niet gesloten. Dit werd nog eens extra benadrukt tijdens het bezoek dat Chris Groothand en Henk van Steenis, fractieleden van HAP, op 22 maart jl. aan de dorpsraad van Lijnden brachten. “De lente is nog maar net begonnen of de kou is al uit de lucht”, merkte Chris op. In een prettig en constructief gesprek werd verder nog stil gestaan bij de ontwikkelingen rond het gebruik van de dorpshuizen en wijkcentra in Haarlemmermeer. Duidelijk werd dat er in 2017 inzicht komt in de activiteiten die daar plaatsvinden, maar ook of er veel gebruik van wordt gemaakt.

Belangrijk voor HAP is dat er activiteiten in alle dorpen en wijken zijn en dat iedereen die dat wil, er gebruik van kan maken. Het behoud van een gezond lint van maatschappelijke accommodaties is daarvoor een voorwaarde. Wat HAP betreft blijft de fractie in de naaste toekomst in goed contact met de dorps- en wijkraden en de gebruikers van de dorps- en wijkcentra om de vinger aan de pols te houden.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!