Lisserbroek 2040 en ondernemers

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht college,

Er gaat veel veranderen de komende jaren in Lisserbroek. Op dit moment zijn de dorpsraad, de projectontwikkelaars en de gemeente al met elkaar in goed overleg. Lokale ondernemers hebben de wens uitgesproken om ook meer betrokken te willen worden bij deze plannen. Om die reden hebben een aantal lokale ondernemers het initiatief genomen om in februari dit jaar de Ondernemersvereniging Lisserbroek op te richten. Doelstelling is dat ondernemers uit Lisserbroek met een gezamenlijke visie komen die een duurzame combinatie van wonen en werken mogelijk maakt. Mijn fractie is benieuwd hoe het College hier tegenaan kijkt.

  1. Bent u op de hoogte van de wens van de Ondernemersvereniging Lisserbroek om meer betrokken te worden bij de plannen voor Lisserbroek 2040?
  2. Is het College bereid om tegemoet te komen aan de wens van de Ondernemersvereniging? Zo ja, op welke manier gaat u dit concreet doen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van HAP,
Hoogachtend,
Tim van Essen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!