Loeilinke situatie aan Schipholweg bij Badhoevedorp

Op donderdag 18 december heeft HAP-Raadslid Brigitte van der Erve tijdens het Vragenuur van de Gemeenteraad vragen gesteld aan het College aangaande de veiligheid rondom de tijdelijke
R-Net bushalte aan de Schipholweg/PaVerkuijllaan te Badhoevedorp.

Van der Erve gaf aan dat de tijdelijke bushalte ‘loeilink’ is. Al eerder die week had zij hier een melding van gedaan bij de gemeente Haarlemmermeer via Twitter. De terugkoppeling werd weliswaar direct opgepakt, echter werd daarbij ook aangegeven dat de klacht bij de Provincie (die verantwoordelijk is voor de provinciale Schipholweg) werd neergelegd. Dit was voor Van der Erve niet voldoende. Immers een directe actie was volgens haar noodzakelijk!
‘Mensen, waaronder ook veel schoolgaande kinderen, staan op een breedte van twee stoeptegels te wachten langs een drukke provinciale weg. Daarnaast is er geen veilige oversteek gerealiseerd, wat er voor zorgde dat mensen al rennende tussen het razende verkeer overstaken’, aldus Van der Erve. ‘Je houdt je hart vast!’ ‘Momenteel rijdt er daarbij ook nog eens veel werkverkeer over de Schipholweg als gevolg van de voorbereidingen m.b.t. de omlegging van de A9’, zegt Van der Erve ‘En deze jongens nemen de maximale snelheid van 80 km p/u niet zo nauw’.
Dit was dan ook de reden om nog extra aandacht te vragen voor een directe actie vanuit het College. Dit kon niet nog twee of drie weken gaan duren, voordat maatregelen zouden worden getroffen door Provincie.
Wethouder Reneman begreep de ernst van de situatie en heeft direct een schouw laten plaatsvinden en e.e.a met de Provincie afgestemd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de volgende dag al tijdelijke maatregelen werden getroffen door de Provincie. Overstekende passagiers worden nu naar een tijdelijke veilige overgang geleid.
De Noord- en Zuidkant van de Schipholweg versmelten steeds meer met elkaar door nieuw te ontwikkelen bedrijfsmatige – en vrijetijdsactiviteiten aan de Zuidkant van Badhoevedorp.
‘De situatie omtrent de R-nethalte laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat de Schipholweg wordt afgewaardeerd van 80 naar 50 km p/u. Je moet er niet aan denken dat straks de kinderen van Badhoevedorp e.o de Schipholweg moeten oversteken naar de nieuw te ontwikkelen sportgelegenheden aan de Veldpost waar verkeer nog met 80 km p/u voorbij dendert’.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!