Lokale aanpak eenzaamheid

Onderstaande vragen zijn namens HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam* en de gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn.
Eind 2018 heeft onze gemeente van het Rijk een Decentralisatieuitkering Eén tegen eenzaamheid van € 250.000,-ontvangen omdat de gemeente één of meer wijken had met een eenzaamheidspercentage hoger dan 56%.

HAP heeft de volgende vragen aan het college:

 • Vorig jaar tijdens de behandeling van de VJR kwam aan de ordedat eenzaamheid een ingewikkeld probleem is en meerdere oorzaken kent. Ook komt eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen voor. Wij zijn benieuwd in hoeverre u de eenzaamheid in onze gemeente in beeld heeft en naar het plan van aanpak.
  1. Kunt u de raad de actuele stand van zaken van de aanpak eenzaamheid doen toekomen?
 • Zover ons bekend, is de decentralisatie uitkering van € 250.000,- toegekend als stimulans voor het versnellen van de ontwikkeling van een lokale aanpak tegen eenzaamheid.
  2. Kunt u concreet aangeven of u deze extra middelen al heeft ingezet?
 • Deze uitkering is toegekend op basis van cijfers van het RIVM uit 2016 en voor gemeenten met een eenzaamheidspercentage hoger dan 56%.
  3.Wat zijn de actuele eenzaamheidspercentages in onze gemeente?
 • Uit de brief van het Rijk blijkt eveneens dat gemeente ook gebruik mag maken van één van de adviseurs van het Centrum Eén tegen eenzaamheid, die eventueel kan ondersteunen in het vormen van de lokale alliantie.
  4. Heeft u daar gebruik van gemaakt en zo nee, bent u voornemens om daar gebruik van te maken?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van HAP,

Jeanette Koolmoes
Raadslid HAP

*Feiten en cijfers rond eenzaamheid

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!