Lokale beslissingsmacht versus gemeenschappelijke regelingen

HAP dient een zienswijze in bij het concept Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Het concept, met de reactie op de ingediende zienswijzen, wordt later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de Regioraad.
HAP onderschrijft de gemeenschappelijke zienswijze, zoals verwoord door de samenwerkende gemeenten in het Amstelland-Meerlandenoverleg, ook kan de partij zich vinden in de beschrijving van de ontwikkelingen en de daaraan verbonden conclusies. In haar zienswijze stelt de partij echter dat aan de VRA gedelegeerde beslissingsbevoegdheid voor wat betreft zaken die specifiek op zeer lokaal niveau spelen, thuishoort bij de beslissingsbevoegdheid van de betreffende gemeenteraad.

Fractie-assistent en woordvoerder verkeer, Henk van Steenis: “Het overkomt ons, maar ook andere partijen in de gemeenteraad, regelmatig dat inwoners zich met noodkreten tot de lokale politiek wenden wanneer bijvoorbeeld bekend wordt dat er veranderingen worden aangebracht in de frequentie van buslijnen en in de routering ervan. Ook worden wij aangesproken als er bushalten worden verplaatst, opgeheven of samengevoegd. Ook het opheffen van lijnen en het instellen van nieuwe lijnen zorgt voor vragen aan de lokale politiek, die vaak gepaard gaan met verwijten over de afwezigheid van participatie- en/of inspraaktrajecten.

Fractievoorzitter Johan Rip: “De raad is bij uitstek het gremium, dat de lokale situatie het beste kan beoordelen. Dat geldt echter niet alleen op het gebied van mobiliteit, wij willen ook een politiek signaal afgeven over hoe ver de besluitvorming bij gemeenschappelijke regelingen soms ligt. Met de veelheid aan gemeenschappelijke regelingen wordt het moeilijker om de belangen van de Haarlemmermeerse inwoners op een volwaardige manier kunnen behartigen en dat is niet de weg die wij willen gaan.” HAP wil daarom een breder gesprek op gang brengen in de raad over de gemeenschappelijke regelingen en de voor- en nadelen in kaart brengen.

Het concept beleidskader Mobiliteit wordt donderdag 19 oktober besproken in de raad.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!