Meerderheid raad steunt HAP in onderwijsambities

Onderzoek naar vestiging dependance HBO of universiteit

Hoofddorp – Als het aan lokale politieke partij HAP ligt komt er op termijn in Haarlemmermeer een campus op het gebied van ICT, duurzaamheid en logistiek, of een cluster hiervan naar het voorbeeld van de High Tech Campus in Eindhoven. Een amendement op de Strategische Agenda van de Raad vanuit HAP met die strekking kon rekenen op steun van de raad. “Zo’n campus trekt bedrijven aan, maar ook kennisinstellingen zoals universiteiten. Die kunnen zich hier dan vestigen met dependances”, stelt initiatiefnemer Tim van Essen, fractielid namens HAP. Hij diende het amendement in tijdens de Algemene Beschouwingen op donderdag 30 juni.

Unieke kans
Haarlemmermeer kent een sterke economie met veel bedrijvigheid gerelateerd aan ICT, logistiek en duurzaamheid. Met de toenemende hedendaagse uitdagingen op het vlak van Big Data, Smart Cities, Smart Grids, Circulaire Economie, maar ook qua logistieke positie van Schiphol ten opzichte van andere wereldwijde hubs, is het noodzakelijk om innovatie ook regionaal te organiseren. “Daarnaast moeten we nadenken over de continuïteit op midden- en lange termijn van onze economische vooruitgang”, argumenteert Van Essen. “Een unieke kans dus om van Haarlemmermeer binnen de Metropoolregio Amsterdam een broedplaats te maken voor innovatieve bedrijven en talentvolle individuen op het gebied van ICT, duurzaamheid en logistiek. In elk geval kan aansluiting gezocht worden bij de bestaande Valley in Hoofddorp. Die is gericht op duurzaamheid.” Volgens Van Essen profiteert ook de lokale jeugd, die dan immers de polder niet meer uit hoeft voor studie en carrière.

Gat dichten
HAP denkt, dat de kaders voor een ecosysteem moeten worden gecreëerd, waarin ZZP’ers, start-ups, kennisinstellingen en overheid goed kunnen gedijen. “De campus die wij voor ogen hebben, moet uitnodigen tot experiment en innovatie om zowel bestaande als opkomende economische motoren te helpen zich te vernieuwen.” Ruimte voor experiment en innovatie betekent volgens HAP wel, dat de regelruimte en waar nodig ook fysieke ruimte structureel moet worden vergroot. “Uiteindelijk willen we zo het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt ‘letterlijk’ verkleinen. De missie is om dit samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven vorm te gaan geven.”

Startnotitie
De raad van Haarlemmermeer heeft het college via het amendement van HAP opgeroepen om in het eerste kwartaal 2017 met een Startnotitie te komen, waarin de mogelijkheden van vestiging van HBO of universitair onderwijs in Haarlemmermeer en het vestigen van een high tech innovatiecampus gericht op ICT, duurzaamheid en logistiek zijn onderzocht. Ook moet het college zich uitspreken over mogelijke manieren van financiering en personele inzet.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!