Meerradio – Slimme Stad

Link naar interview Tim van Essen over de Slimme Stad

HAP Raadslid Tim van Essen was zondag 16 juli te gast bij Meerradio om te praten over zijn voorstel over de slimme stad (smart city). HAP heeft twee voorstellen ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen met betrekking tot dit onderwerp. Eén voorstel ging over het maken van een actieplan om op papier te zetten wat we als gemeente allemaal kunnen doen met een slimme stad. Het tweede voorstel was een experiment op basis van een Smart Zone: een stukje openbare ruimte ingericht met allerlei technologie om de leefkwaliteit in die ruimte te verbeteren.

In essentie betekent een slimme stad dat een stuk publieke ruimte wordt bestuurd op basis van data. De data wordt verzameld door bijvoorbeeld sensoren in de stad. Met als uiteindelijke doel het streven naar een hogere leefkwaliteit en betere dienstverlening voor onze inwoners. Denk aan een slim afvalsysteem, waar sensoren in prullenbakken waarschuwen wanneer ze vol zitten of een slimme energie infrastructuur met slimme lantaarnpalen waardoor buurten duurzamer en tegelijk veiliger worden.

Er zijn al veel steden, zowel in Nederland als in de rest van de wereld die hiermee experimenteren. De oproep van HAP was hetzelfde tijdens de Algemene Beschouwingen en werd nog eens herhaald door Tim van Essen tijdens het interview: het is tijd voor actie, toon lef en ga experimenteren met deze technologieën en kijk wat je hier als gemeente van kunt leren. Helaas was deze oproep voor een meerderheid van de gemeenteraad nog iets te vooruitstrevend. Gelukkig werd het voorstel om een actieplan voor het begin van 2018 op te stellen wel bijna raadsbreed ondersteund.

Zijn er dan helemaal geen nadelen? Uiteraard zitten er ook haken en ogen aan dit plan. Punt één is de betrouwbaarheid van de overheid in relatie tot ICT projecten. Het voorstel was daarom ook om vooral niet als overheid het wiel opnieuw uit te vinden en te kijken naar zelfde soort initiatieven buiten onze gemeente (Amsterdam, Eindhoven en Den Haag zijn al ver op het gebied van Smart Cities). Daarnaast was ook de oproep van HAP om vooral de samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven, zogeheten publiek-private samenwerkingen. In onze regio zitten tal van grote ICT bedrijven (Microsoft, IBM, Intel, HP etc), maak daar ook gebruik van! Punt twee is het privacy en veiligheid aspect. Omdat een slimme stad draait op data is het van essentieel belang om deze data te anonimiseren en de veiligheid van systemen zo strak mogelijk in te regelen. Ook hier heeft HAP aandacht voor gevraagd in het voorstel.

Kortom, een slimme stad biedt ontzettend veel mooie mogelijkheden, maar kent daarnaast ook nog wel wat hobbels die genomen moeten worden. HAP is van mening dat we ons niet moeten laten afschrikken door deze hobbels, maar de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en vooral durven te experimenteren!

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!