Minder zorgen over zorg! – Blog Ap Reinders

Goede zorg moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Voor inwoners met een laag inkomen is het daarom belangrijk om goed verzekerd te zijn voor ziektekosten. Ook voor mensen met een chronische ziekte of een beperking is een goede verzekering van groot belang. Voor al die inwoners biedt de gemeente Haarlemmermeer een collectieve zorgverzekering. Omdat die zorgt voor minder onverwachte kosten wanneer iemand zorg nodig heeft.

Voor de collectieve zorgverzekering heeft de gemeente een contract afgesloten met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Univé. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering en is vooral interessant voor inwoners met hoge medische kosten. Zij krijgen korting op de pakketten en de gemeente betaalt mee aan de premie. In 2019 maakten 3413 inwoners van 18 jaar en ouder gebruik van de gemeentepolis. Vooral de uitgebreide polis, waarin ook het verplichte eigen risico van € 385 per jaar is meeverzekerd, wordt door veel mensen aangevraagd. De gemeentelijke bijdrage kan oplopen tot € 489,- per jaar voor de meest uitgebreide verzekering waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd.

Ondertekening overeenkomsten collectieve zorgverzekering met Zorg & Zekerheid en Univé in 2018.

Ondertekening overeenkomsten collectieve zorgverzekering met Zorg & Zekerheid en Univé in 2018.

Tot een aantal jaar geleden ontvingen chronisch zieken en gehandicapten een financiële tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Toen deze regelingen door het rijk werden afgeschaft heeft de gemeente Haarlemmermeer onmiddellijk gereageerd door de collectieve zorgverzekering te introduceren. Hierdoor kunnen ook inwoners die het minder breed hebben of die hoge zorgkosten hebben zich goed verzekeren. Wat we vooral willen voorkomen is dat inwoners geen gebruik maken van de zorg die ze nodig hebben omdat ze niet goed verzekerd zijn of omdat ze hoge zorgkosten niet kunnen betalen.

Inwoners die willen weten of ze in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve zorgverzekering en die willen weten welke zorgverzekering het beste bij hun zorgbehoefte past, kunnen www.gezondverzekerd.nl raadplegen. Meer informatie over de collectieve zorgverzekering via de gemeente Haarlemmermeer is te vinden op de gemeentelijke website: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/collectieve-zorgverzekering.

Meedoen aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering betekent minder betalen voor zorg en kan daarom een slimme keuze zijn. Kortom: meedoen geeft minder zorgen over zorg!

Lees het blog ook op: https://www.apreinders.nl/blog-collectieve-zorgverzekering/

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!