Motie Laat mij staan … Maai mij niet

Deze onderstaande motie is aangenomen tijdens de Voorjaarsrapportage van 2020. In deze motie verzoeken wij het college om inwoners een helpende hand te bieden, om hun geveltuintje of boomspiegel te beschermen tegen een maai of schoffelronde van de gemeente. Verder ook om te zorgen voor duidelijke bordjes die inwoners in hun buurttuintje kunnen plaatsen.

 

De Raad van Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 Juni 2020.

Constaterende dat

  • Recent de beheerplannen zijn vastgesteld.
  • In die beheerplannen de mogelijkheid tot zelfbeheer is opgenomen

Overwegende dat

  • Het verfraaien van je eigen fysieke leefomgeving, een uitgangspunt is dat HAP omarmt
  • Het samen zorgen voor een buurttuintje ook zorgt voor verbinding en samenwerking.
  • Het voor aannemers die onze openbare ruimte verzorgen, lastig is om te zien, of een stukje grond in zelfbeheer is of niet
  • Het zonde is, als daarom, deze buurttuintjes door aannemers geschoffeld of gemaaid zouden worden
  • Een bordje met de tekst “Maai mij niet”, kan helpen om dit te voorkomen. Een voorbeeld van een dergelijk bordje door Natuurmonumenten word aangeboden. https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/bescherm-de-berm-plant-een-maai-me-nietje.

Verzoekt het college om

  • inwoners een helpende hand te bieden, om hun geveltuintje of boomspiegel te beschermen tegen een maai of schoffelronde van de gemeente.
  • te zorgen voor duidelijke bordjes die inwoners in hun buurttuintje kunnen plaatsen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!