Motie Meer steun voor jonge mantelzorgers

Deze onderstaande motie is unaniem aangenomen door de raad tijdens de Voorjaarsrapportage van 2020. In de motie verzoeken wij het college om Mantelzorg & Meer de opdracht te geven om onder andere jaarlijks acteif opdracht te schenken aan de week van de jonge mantelzorger en om de offline en online content mee rop deze jongeren te richten.

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 juni 2020

Constaterende dat

 • in de eerste week van juni het de week van de jonge mantelzorgers was;
 • de landelijke cijfers laten zien dat een kwart van de jeugd tot 24 jaar in meer of mindere mate mantelzorgtaken vervult;
 • in de tv-uitzending van OP1 van 6 juni er door ervaringsdeskundigen werd gesteld

dat jonge mantelzorgers meer steun verdienen;2

 • in Haarlemmermeer geen publiciteit aan de week van de jonge mantelzorgers is geschonken;
 • de mantelzorg gerelateerde afbeeldingen (content) op de media kanalen vanuit de gemeente en haar samenwerkingspartners voornamelijk bestaan uit personen
  ouder dan 24 jaar;3+4
 • een situatie als Corona voor nog meer spanningen in een gezin kan zorgen;1
 • jonge mantelzorgers gedurende de Corona crisis
  • meer reden hebben zich zorgen te maken over hun zorgbehoevende gezins- en/of familielid1
  • hun eigen zorgen niet duidelijk laten merken1
  • nog minder sociale contacten hebben of überhaupt niet naar buiten kunnen1

Overwegende dat

 • in Haarlemmermeer Mantelzorg & Meer de organisatie is die de belangen van mantelzorgers behartigt, adviseert, informeert en ondersteuning biedt bij hun          mantelzorgtaken;
 • jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer meer zichtbaar en beter ondersteund moeten worden;

Spreekt uit dat

 • Haarlemmermeer een gemeente is die éénieder ziet, waardeert en erkent;
 • Haarlemmermeer een gemeente is die laat zien oog te hebben voor éénieder

Verzoekt het college

 • om Mantelzorg & Meer de opdracht te geven om
  • meer en op regelmatige basis activiteiten te organiseren voor jonge mantelzorgers
  • jaarlijks actief aandacht te schenken aan de week van de jonge mantelzorger;
  • de offline en de online content meer te richten op de jonge mantelzorgers;5
  • tijdens situaties vergelijkbaar met de Corona crisis offline en online actief verbinding te zoeken met jonge mantelzorgers
  • tijdens situaties vergelijkbaar met de Corona crisis offline en online actief verbindingen te initiëren en te creëren voor en met jonge mantelzorgers en de samenleving
 • in de eigen offline en online content rondom mantelzorgers, de jonge mantelzorgers een vaste plek te geven;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Bronnen

1) https://www.movisie.nl/artikel/meer-zorgen-jonge-mantelzorgers-tijdens-coronacrisis

2)https://www.npostart.nl/jonge-mantelzorgers-verdienen-meer-steun/05-06-2020/POMS_BV_16183753

3https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/mantelzorg

4
https://www.mantelzorgenmeer.nl/

5https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/jonge-mantelzorgers

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!