Motie Ook Haarlemmermeer geeft signaal: Bevolkingsonderzoek borstkanker elke 2 jaar

Onderstaande motie heeft HAP ingediend samen met CDA betreft het Bevolkingsonderzoek borstkanker elke 2 jaar.

 

Motie (RvO Art. 27) 

Ook Haarlemmermeer geeft signaal: Bevolkingsonderzoek borstkanker elke 2 jaar.

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 14 oktober 2021.

In navolging van andere gemeenten dienen wij deze motie in.

Constaterende dat:

 • de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft aangegeven dat er in de aankomende 2 jaar niet voldaan kan worden aan de screeninginterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker door o.a. een tekort aan screeningslaboranten en de impact van COVID-19;
 • het screeningsinterval van het bevolkingsonderzoek borstkanker tot begin 2024 oploopt van twee naar maximaal drie jaar;
 • dit landelijke beleid ook direct impact heeft op inwoners van Haarlemmermeer en vroegtijdige opsporing van borstkanker.

Overwegende dat:

 • 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt;
 • er door deze preventieve screening per jaar circa 850-1075 minder vrouwen overlijden aan borstkanker;
 • preventief onderzoek een cruciale rol speelt in vroegtijdige opsporing van borstkanker;
 • als borstkanker vroeg wordt gevonden de kans op volledige genezing hoger is;
 • als borstkanker vroeg wordt gevonden er vaak minder zware behandelingen nodig zijn;
 • deze maatregel op korte en langere termijn een negatief effect kan hebben op de uitkomsten en behandeling van borstkanker.

Spreekt uit:

 • dat de gemeenteraad Haarlemmermeer niet achter de genomen beslissing staat;
 • dat de aanpassing van het screeningsinterval, hoewel tijdelijk, ongewenst en onverantwoord is;
 • dat de gemeenteraad Haarlemmermeer zorgen heeft en verwacht dat het tekort aan o.a. screeninglaboranten en de impact van COVID-19 over 2 jaar niet opgelost zijn en hierdoor verwacht dat het nu tijdelijke aspect verlengt wordt of wellicht permanent 3 jaar wordt;
 • het tijdsinterval maximaal 2 jaar moet blijven;
 • dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris;

 

Verzoekt het college:

 • om dit signaal over te brengen namens onze gemeenteraad (aan demissionair en toekomstige staatssecretaris van Volksgezondheid);
 • er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen op aan te dringen om deze maatregel in te trekken en er voor te pleiten dat er alles aan gedaan gaat worden om de tweejaarlijkse termijn te behouden en consequent toe te passen;
 • deze motie bij de gemeenteraden van Nederland én de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Manon Woolthuis – HAP
Erik van der PeetCDA

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!