Motie Regeren is vooruit kijken

Onderstaande motie heeft HAP ingediend tijdens de Programma Begroting op 11-11-2021:

 

Motie (RvO Art. 27)

‘Regeren is vooruit kijken’

 

 

Motie naar aanleiding van raadsvoorstel 2021.0002249: Programmabegroting 2022-2025.

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021,

 

Constaterende dat:

 • het ambtelijk apparaat momenteel kampt met problemen wegens de aanhoudende coronapandemie;
 • het piept en kraakt binnen de ambtelijke organisatie door de uitvoer van een forse toename van aanvragen en de uitvoer van coronamaatregelen en steunpakketten;
 • in de toekomst door de nieuw, aangekondigde maatregelen de druk op het ambtelijk apparaat alsmaar toeneemt;
 • wegens de penibele financiële situatie het aannemen van extra krachten geen haalbare kaart is;
 • een tussentijdse rapportage al snel €100.000 aan ambtelijke uren kost;
 • een efficiëntie-boost noodzakelijk is in de aan te leveren stukken aan de raad;

 

Overwegende dat:

 • het ambtelijk apparaat een cruciale rol speelt in de besluitvorming van de raad;
 • tussentijdse rapportages en bepaalde raadsstukken wellicht in een andere vorm aan de raad kunnen worden aangeboden;
 • hiermee minder uren en geld gemoeid hoeven te worden dan nu het geval is;

Roept het college op om:

 • te onderzoeken in welke mate tussentijdse rapportages en raadsstukken cruciaal zijn in besluitvorming en welke een mindere mate van toegevoegde waarde hebben;
 • te onderzoeken of er andere manieren zijn om stukken aan de raad aan te bieden die minder ambtelijke druk met zich meebrengen;
 • daarmee in ogenschouw genomen dat de informatievoorziening aan de raad hiermee niet in het geding komt;
 • de controlerende taak van de raad ten alle tijden wordt gewaarborgd;
 • in samenspraak met het ambtelijk apparaat met een voorstel te komen om bepaalde rapportages of raadsstukken op een andere manier aan de raad aan te bieden;
 • hiermee de druk op het ambtelijk apparaat aanzienlijk te verlagen;

 

 

Ondertekening:

 

Charif El Idrissi MSc (HAP)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!