Motie Regie op ons stadscentrum

Onderstaande motie is aangenomen tijdens de Voorjaarsrapportage van 2020. In deze motie verzoeken wij het college om de regie op de uitvoering van de plannen van Hoofddorp Centrum steviger ter hand te nemen, in overleg te treden met alle belanghebbenden met een brede blik op het centrum, een Masterplan samen te stellen met een integrale visie op ons Stadshart en de raad in Q4 2020 over de uitkomst van dit overleg te informeren.

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 juni 2020,

gehoord hebbende:

 • de zorgen, geuit door Stichting Ondernemend Hoofddorp Centrum (SOHC), ondernemers en ontwikkelaars in Hoofddorp Centrum, met betrekking tot de realisatie van de verscheidenheid aan projecten in Hoofddorp Centrum;
 • dat zowel de SOHC als de ondernemers bereid zijn gezamenlijk het gesprek aan te gaan met grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente, om zodoende de realisatie van de projecten integraal op te pakken;
 • de regie op bovengenoemd overleg als onvoldoende wordt ervaren door lokale ondernemers, ontwikkelaars en SOHC;

constaterende dat:

 • het overleg tussen vastgoedeigenaren, lokale ondernemers en gemeente niet integraal verloopt;
 • de realisatie van de genoemde plannen van Hoofddorp Centrum geen samenhang betreft;
 • hierdoor een disbalans is ontstaan tussen hoogwaardige en laagwaardige winkels;
 • leegstand en steeds meer vertrekkende lokale ondernemers het beeld bepalen;
 • de nota commerciële voorzieningen geen status heeft van een integrale visie op voorzieningen in ons toekomstig stadshart;
 • en tot op heden geen uitvoeringsagenda commerciële voorzieningen is voorgelegd aan de raad;

overwegende dat:

 • de uitvoering van de plannen van Hoofddorp Centrum in afzonderlijke, losstaande delen gerealiseerd wordt;
 • samenwerking tussen alle betrokken partijen hiervoor cruciaal is;
 • de leegstand van enkele winkelpanden niet bijdraagt aan een divers winkelgebied;
 • de steeds meer vertrekkende lokale ondernemers het centrum geen bruisende en onderscheidende uitstraling geeft;

verzoekt het college om:

  • de regie op de uitvoering van de plannen van Hoofddorp Centrum steviger ter hand te nemen;
  • in overleg te treden met alle belanghebbenden met een brede blik op het centrum;
  • een Masterplan samen te stellen met een integrale visie op ons Stadshart
  • de raad in Q4 2020 over de uitkomst van dit overleg te informeren;

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!