Motie Zelfstandig samen wonen

Onderstaande motie hebben wij ingediend tijdens de Voorjaarsrapportage van 2020, helaas is deze motie verworpen. Maar in deze motie verzochten wij het college om: voor het einde van het 4e kwartaal van 2020 te vernemen welke stappen er zijn gezet of nog gezet gaan worden om dit soort woonvormen mogelijk te maken, te onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden in een binnenkort te bouwen wijk en concepten voor deze woonvormen zouden kunnen bijdrage aan het omzien naar elkaar, sociale cohesie en co-creatie zoals bij AQUAradius is gedaan.

 

De Raad van Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 Juni 2020.

Overwegende dat

  • Er in Haarlemmermeer een groeiende vraag is/blijft naar verschillende vormen van wonen
  • Deze vorm van wonen mensen een verbindende bijdrage kan leveren aan zowel de bewoners als de directe omgeving van een woongroep
  • Een woongroep uit verschillende samenstellingen/ leeftijdsgroepen kan bestaan
  • Het sociale aspect van groepswonen een enorme bijdrage kan leveren aan bestrijding van eenzaamheid en de zelfredzaamheid van mensen bevordert
  • Groepswonen voor mensen een bewuste keuze kan zijn door deelname aan de groep, met behoud van zelfstandigheid

Constaterende dat

Verzoekt het college om:

  • voor het einde van het 4e kwartaal van 2020 te vernemen welke stappen er zijn gezet of nog gezet gaan worden om dit soort woonvormen mogelijk te maken
  • te onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden in een binnenkort te bouwen wijk
  • concepten voor deze woonvormen zouden kunnen bijdrage aan het omzien naar elkaar, sociale cohesie en co-creatie zoals bij AQUAradius is gedaan

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!