Nieuwe Concessie Connexxion

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het College van b&w:

Geacht college,

Met het van start gaan van de nieuwe OV-Concessie per 10-12-12017, is er veel veranderd in het aanbod van openbaar vervoer in Haarlemmermeer. Bussen gaan vaker rijden, inzet van grotere (duurzame) bussen én nieuwe verbindingen. Dat was de strekking van de concessie.

Helaas moet mijn fractie al na de eerste week constateren dat de aanloop tot nu toe zeer chaotisch verlopen is: overvolle bussen, ontregelde dienstregelingen en verre van optimale verbindingen of, zoals in Nieuwe Meer, de afwezigheid van regulier OV (ref.: De inspraak van de heer Hoogenboom bij de VRA op 12-12-2017) of in Lisserbroek waar op zondag geen bus meer rijdt. Tal van voorbeelden en onze fractie heeft al meerdere e-mails van bewoners gehad, maar ook de sociale media staat vol van klachten. Dit wijst naar onze mening op ernstige aanloop problemen bij de uitvoering van de nieuwe dienstregeling en het voorlopig nog niet kunnen voldoen aan het Plan van Eisen, zoals gesteld bij de aanbesteding.

Een ander element uit deze concessie is een nieuwe vorm van OV, namelijk het AML-Flex vervoer. Dit zou een vraagafhankelijk flex-systeem moeten zijn, waarmee gereisd kan worden van de dichtstbijzijnde halte in een kleine kern naar een dichtstbijzijnd OV-knooppunt. Deze OV-rit op aanvraag is per app, internet, of telefonisch te bestellen.
Mijn fractie realiseert zich, dat deze vorm van OV beoogd is als efficiëntie bevorderend en er een periode van gewenning aan deze nieuwe vorm van OV nodig zal zijn. De berichten die wij als fractie nu al met enige regelmaat vernemen laten echter zien dat er wel redelijk wat mis gaat. Ter illustratie hebben wij één van de geanonimiseerde emails bijgevoegd als bijlage die wij vanuit Rijsenhout kregen. De afzender is met naam en adresgegevens bij ons bekend. Ook hebben wij meerdere berichten ontvangen dat het niet duidelijk is als iemand bij een halte staat hoe het AML Flex vervoer precies werkt. Daarnaast staan op de bordjes bij haltes alleen aangeven dat men via een app op mobiele telefoon een AML Flex taxi kan bestellen. Voor inwoners zonder mobiele telefoon of als je uit een omliggende gemeente komt is het dus niet bekend hoe dit werkt. (Bijlage 2)

Wat de HAP fractie betreft is dit een zaak met een zeer hoge urgentie die niet langer kan wachten en daarom de directe aandacht en actie vanuit ons lokale bestuur vraagt. Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen:

  1. Is het College van mening dat de vervoerder zich met de in de e-mail geschetste gang van zaken conformeert aan het Plan van Eisen, waarmee Connexxion de concessie wist te verkrijgen? Kunt u uw antwoord motiveren?
  2. Welke maatregelen gaat het College op korte termijn nemen om noodzakelijke verbeteringen af te dwingen?
  3. Is het college het met ons eens, dat het hier een zaak met hoge urgentie betreft, die geen afwachtende houding of ‘gewenningsperiode’ rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?
  4. Op welke termijn verwacht het college en/of de Vervoersregio hier maatregelen op genomen te hebben?
  5. Wat gaat het College doen om AML Flex beter te communiceren naar de inwoners in Haarlemmermeer?

Wat HAP betreft moeten we zo snel mogelijk streven naar een werkende situatie.

In afwachting van uw antwoorden,
Met vriendelijke groet,
Henk van Steenis & Tim van Essen
HAP Fractie

Bijlage 1
Ik wil even verslag doen van het drama van AMLflex in Rijsenhout.

Punt 1: Connexxion had de reizigers verzekerd dat zij op hun abonnement kunnen reizen, maar AML-Flex schrijft geld af van alle kaarten van de bewoners. De mensen moet thuis op de computer (als je een computer hebt) restitutieformulieren (soms voor 2x per dag)  invullen teneinde hun geld terug te krijgen. Abonnementen zijn dus niet geldig. Connexxion kan of wil dit niet uitleggen.

Punt 2:Als je een rit door omstandigheden moet annuleren volgt er een boete!!!!!!

Punt 3: Bij  AML-Flex moet je op 1 minuut tot een half uur aanrij tijd rekenen. Ook al staan er AML-Flex auto’s te wachten. Ze nemen je niet mee. (Lekker koud in de winter en/of regen).

Een schandalig voorbeeld:  Op een woensdag 14.27 uur had ik een rit naar Rijsenhout besteld. Ik kom op het station Hoofddorp. Bij halte F staan 2 AML-Flex auto’s. De chauffeurs hangen onderuit en zitten spelletjes te doen op hun telefoon. Ik klop op het raampje en vraag of zij op mij staan te wachten. Allebei snauwden ze dat zij geen ritten op hadden gekregen en of ik het portier wilde sluiten want het was koud! Inmiddels stonden er 6 mensen te wachten!
Er komt nog een AML-Flex auto aan rijden en deze chauffeur had 4 van ons op gekregen . 2 jonge meisjes liet hij staan in de regen. Ook de chauffeurs van de andere auto’s deden dat.
Sommige chauffeurs zijn heel chagrijnig en bijna onbeleefd te noemen. Het zijn taxichauffeurs en hebben eigenlijk geen zijn in deze ritten. ( Dat deelden ze mij zo mede).
Er zijn ook ritten besteld en die komen gewoon niet. Gevolg: Mensen die te laat op medische afspraken of op school komen.

Iets positiefs: Ik heb de afgelopen week 2x de Regiorijder gebeld. Zij kwamen mij om 06.00 uur vrolijk ophalen. Zij waren een kwartier eerder opgestaan!!! En zijn beleefd, gezellig en amicaal!!!!!!!!!

AML-Flex en Connexxion kunnen hier een voorbeeld aan nemen.  Chapeau voor de Regiorijder.

 

Bijlage 2


 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!