Omruilen restafvalcontainers

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W over het omruilen van restafvalcontainers:

Geacht College,

In het kader van het zo klein mogelijk maken van de stroom restafval van onze inwoners, zet het college zich in om proeven te doen en te stimuleren dat iedereen het afval zoveel mogelijk gescheiden aanbiedt. Wat HAP betreft, moet dit makkelijk zijn en merkbare voordelen bieden. Een van die voordelen is, dat inwoners minder afvalstoffenheffing betalen als zij een kleinere restafvalcontainer gebruiken. HAP is van mening dat het omruilen van een grote restafvalcontainer (de grijze container) naar een kleiner formaat zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn. In het kader daarvan heeft HAP de volgende vragen:

  1. Bent u het met HAP eens dat inwoners moeten worden gestimuleerd zo min mogelijk restafval aan te bieden waardoor zij een kleinere restafvalcontainer nodig hebben?
  2. Bent u het met HAP eens dat het betalen van €19.50 voor het omruilen van een grote naar een kleine restafvalcontainer niet echt een goede stimulans is?
  3. HAP is van mening dat die kosten wél doorberekend kunnen worden aan mensen die een kleine restafvalcontainer omruilen voor een grotere zodat die stap misschien ontmoedigd wordt. Wat is hierover de mening van het college?
  4. Is het mogelijk dat het omruilen van een grote naar een kleine restafvalcontainer gratis wordt, en het omruilen van een kleine naar een grote restafvalcontainer wel geld blijft kosten?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,
Hoogachtend

Sophie van de Meeberg

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!