Ongehinderd

Vorig weekend maakte ‘Kassa’ de uitslag bekend van de landelijke verkiezingen van de meest toegankelijke gemeente. Haarlemmermeer bungelt onderaan het lijstje. Dat is voor mij geen verrassing. Dat we nog een hoop moeten doen om onze uitgestrekte gemeente toegankelijk te maken voor al onze inwoners is ook geen nieuws. Maar hoe pak je dat aan?

We vragen elk jaar aan ervaringsdeskundigen en leden van de Belangengroep Gehandicapten en de Participatieraad hoe zij de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen en openbare ruimte ervaren. Kort geleden hebben we dezelfde vraag voorgelegd aan onze digipanels. Daaruit bleek dat zowel jongeren en volwassenen vinden dat Haarlemmermeer vooral in de nieuwere gebieden best toegankelijk is, maar dat er over het algemeen nog werk aan de winkel is. En als je, zoals wij in Haarlemmermeer, een inclusieve samenleving wilt moet je beginnen met het goede voorbeeld geven.

Om te beginnen maken we een inhaalslag door straten en stoepen op verschillende plekken in de polder strak te trekken. Nou hoor ik je denken “dat is toch heel normaal?”. En dat is ook zo. De realiteit is alleen dat er echt een inhaalslag moet worden gemaakt zodat je ook met je kinderwagen, rollator of rolstoel over straat kan zonder te struikelen. Ongehinderd. Op sommige plekken is dat nu lastig en dat moet beter.

Ook wordt de zogenaamde checklist openbare ruimte nog meer ingezet, zodat we vooraf beter nagaan hoe de toegankelijkheid bij de (her-) inrichting van een deel van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Is het straatmeubilair wel logisch geplaatst voor een goede doorloop? Zijn er hindernissen op de route voor mensen met een visuele beperking? Zijn de fietspaden en stoepen wel op een veilige manier van elkaar gescheiden?

Bovendien heb ik eind 2017 opdracht gegeven aan Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, om onze openbare gebouwen te toetsen. Op 27 maart is de bekendmaking van de resultaten tijdens de informatie-avond ‘Haarlemmermeer toegankelijk voor iedereen’. Het wordt om meer redenen een bijzondere avond. Want die avond lanceren we zowel de app Ongehinderd als de Ongehinderd website voor Haarlemmermeer én start de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeereen permanente VNThematafel in de Bibliotheek. Ik wil bij deze dan ook iedereen van harte uitnodigen om naar deze leuke en inspirerende avond te komen, tot dan!

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!