Onschatbare waarde

Soms maak ik tijd om voorzichtig terug te kijken op de afgelopen vier jaar als wethouder van onze mooie polder. We werken hard in de extra tijd die ons gegeven is vanwege de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, maar soms gaan mijn gedachten terug naar het begin van deze raadsperiode.
In mijn eerste drie maanden als wethouder wilde ik graag zo snel mogelijk persoonlijk kennis maken met mensen die ik vanuit mijn toen nieuwe portefeuille vroeg of laat aan tafel zou krijgen. Een goede basis voor toekomstige samenwerking, vond ik. Een goed begin is tenslotte het halve werk. Overleg met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer vond al vaker plaats, maar regulier overleg met de seniorenverenigingen in Haarlemmermeer en met bijvoorbeeld de Seniorenraad niet op bestuurlijk niveau. Daar moest verandering in komen wat mij betreft.
Hoewel ik het vanzelfsprekend vond, kwam het eerste contact als een verrassing voor de bestuursleden. Als soepel georganiseerde clubs, die goed zijn ingevoerd in wat hun doelgroep belangrijk vindt, past die onafhankelijkheid hen als een handschoen.
Voor mij als bestuurder was het echter een prachtige kans om informatie vanuit de eerste hand te krijgen, want wie weet nu beter wat er speelt en leeft binnen de eigen doelgroep dan de ervaringsdeskundigen zelf?
Er was weleens bestuurlijk contact geweest, maar dat was alweer een poos geleden.
Zonder ging ook prima zullen de seniorenverenigingen hebben gedacht. Gelukkig betekende dat niet dat ze niet enthousiast waren om hun ervaringen met mij te delen. Op het moment van schrijven van dit blog zit ik alweer middenin ronde vier van onze jaarlijkse overleggen.

Na mijn eerste contact met de seniorenverenigingen volgde direct het eerste actiepunt.
Een aantal van hen had zich losgemaakt van de koepelorganisatie ANBO en kregen graag zelf de beschikking over de activiteitensubsidie voor hun leden, die voorheen naar de ANBO ging. Dat werd snel geregeld en zo was in één klap hun positie een stuk sterker en ook onafhankelijker.

Dat er goed georganiseerde seniorenverenigingen zijn met een onderlinge verbondenheid is een uitkomst voor senioren in Haarlemmermeer. Er is hulp beschikbaar, bijvoorbeeld voor de keuring die nodig is om het rijbewijs te verlengen en voor het invullen van belastingpapieren. Voor de ontspanning kan men onder meer bridgen en kienen en er zijn vele vrijwilligers in touw die de eigen leden rondrijden en niet te beroerd zijn om mensen te vervoeren naar een gedeelde bestemming. Er zijn beweegactiviteiten. Er is een kerstdiner, thema-avonden, dagtochten. Teveel om op te noemen.

Bestuurslid Floor Calandt van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord omschrijft hun rol als belangenbehartiger voor de achterban als volgt: We bieden een helpende hand, ongeacht of het daarbij om kleine of zeer ingewikkelde problemen gaat. Alles wat er speelt dat van belang is om te weten. Dat kan gaan van waarschuwingen over nep-mailtjes van updates van Microsoft tot hulp bij keukentafelgesprekken voor ondersteuning, zorg en veel meer.

De seniorenverenigingen zetten op een razend knappe manier een hoogwaardig aanbod neer van activiteiten en nuttige informatie. En hun besturen hebben door onze jaarlijkse overleggen directe invloed.

Mijn rol? Ik luister, ik denk mee en ik geniet. Van het goede contact, van hoe ik op de hoogte wordt gehouden over belangrijke zaken die er spelen bij senioren. Van hoe sterk en van belang deze organisaties zijn. Ik hoop van harte dat deze prettige maar bovenal núttige gesprekken worden voortgezet in de volgende bestuursperioden. Ze zijn van onschatbare waarde.

Marjolein Steffens-van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!