Opvang toeristen in de regio

Tim van Essen stelde tijdens het vragenuur een vraag over opvang van toeristen in de regio vanwege de hoge druk in Amsterdam na een oproep van Burgemeester Van der Laan in het Parool.

De vraag is in het kader van “beter een goede buur dan een verre vriend”. Gisteren verscheen er in het Parool een bericht over het spreiden van toeristen over Nederland omdat Amsterdam de druk niet aan kan. Men verwacht rond 2025 23 miljoen toeristen in Amsterdam.
Van der Laan heeft de spreiding van toeristen over de grote steden al eerder besproken met zijn collega’s in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook Haarlem, Zandvoort en Muiden worden genoemd. Maar Haarlemmermeer zien en horen we nergens terug komen. En dat is vreemd, want wij hebben genoeg te bieden als gemeente lijkt me zo, waaronder veel hotels.

  • Is Haarlemmermeer ook in gesprek met Amsterdam om mogelijk toeristen op te vangen? Zo ja, wat is hier uitgekomen? En zo nee, is het College voornemens dit nog te gaan doen?
  • En ziet het College kansen in dit plan? Zo ja, welke?

De wethouder antwoordde dat hij met zijn collega in Amsterdam in gesprek is over de mogelijkheden in Haarlemmermeer. Hij gaf aan dat er genoeg hotels hier zijn om toeristen op te vangen, maar dat we dan ook wat moeten bieden aan diezelfde toeristen. Hij refereerde aan de SeeMore Cityguide Haarlemmermeer die in alle hotels liggen in Haarlemmermeer. Daarnaast zal in de nabije toekomst Park21 een trekpleister moeten worden.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!