Oud-raadslid Peter van Groenigen erelid HAP

Eerste erelid in geschiedenis van de partij
Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 mei jl. is de in mei 2014 overleden Peter van Groenigen, in aanwezigheid van zijn moeder en stiefvader, postuum benoemd als eerste erelid van de partij.

HAP is als lokale politieke partij sinds 1986 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. De postuum benoemde Peter van Groenigen was vanaf 1998 tot aan zijn overlijden in mei 2014 op een wel heel bijzondere manier actief voor de partij en de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer. Peter begon als fractieassistent en werd daarna raadslid en fractievoorzitter van HAP. Met Marjolein Steffens-van de Water was Peter jarenlang hét gezicht van de lokale partij. Ze hebben samen acht jaar de politieke fractie aangevoerd en van HAP een stabiele factor gemaakt in de lokale politieke arena én daar buiten.

De kersverse voorzitter van HAP, Paul Croese, roemde zijn dossierkennis en bovenal zijn fijne persoonlijkheid. “Als Peter iets aankaartte binnen en buiten de Raad werd er geluisterd, het deed ertoe. Peter zette zich in voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.”

Hij vervolgt:” Om zijn invloed, zijn gulle lach, zijn scherpe analyses en klare taal voor altijd te verbinden aan onze lokale politieke partij HAP, stelt het bestuur u voor om hierbij Peter van Groenigen te benoemen als ons eerste erelid!”. Met groot applaus werd dit voorstel bekrachtigd. Een mooi moment waarmee de ledenvergadering een gouden randje kreeg.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!