Ouderen Op Gezond Gewicht

Onderstaande motie wordt door HAP ingediend tijdens de begrotingsraad op 2 november:

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 2 november 2017,

Constaterende dat

  • Uit de kengetallen van de GGD (bron: pagina 81 programmabegroting 2018-2021 en gezondheidsatlaskennemerland.nl) blijkt dat meer dan de helft van de 65+ in Haarlemmermeer matig of ernstig overgewicht heeft;
  • De gemeente Haarlemmermeer een effectief programma heeft om jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden (JOGG).

 Overwegende dat

  • Overgewicht een ernstig gezondheidsrisico met zich meebrengt;
  • De groep ouderen steeds groter wordt;
  • De gezondheidsproblematiek beter voorkomen kan worden dan genezen.


Verzoekt het college

  • Zich in te spannen voor het opzetten van een programma om ouderen op gezond gewicht (OOGG) te krijgen en te houden.
  • Op zoek te gaan naar financiële dekking voor dit programma.


En gaat over tot de orde van de dag.
HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!