Over de grens

Op 24 april was ik in Londen bij het congres Crowdsourcing the city.

Ik was uitgenodigd om een presentatie te geven over Nieuwe Pioniers, dat als platform ruimte biedt aan inwoners en ondernemers om middelen op te halen voor hun ideeën en initiatieven en die uit te voeren. Oftewel over, in twee Engelse termen samengevat, crowdfunding en crowdsourcing. Met collega-gemeenten in Nederland wisselen we op dat gebied al regelmatig ervaringen uit. De doelstelling van deze reis was om op nieuwe ideeën te komen, die we in het Nederlandse circuit niet al gehoord of geprobeerd hebben.

Het was de uitgelezen mogelijkheid om de kennis en ervaring, de werkwijze en de projecten van Nieuwe Pioniers te delen, een platform dat als concreet voorbeeld van participatie helpt om met een campagne steun en middelen te verzamelen voor initiatieven. Initiatieven die direct uit de samenleving voortkomen en daarmee aansluiten op wat er leeft en waar behoefte aan is. Een mooi visitekaartje van de gemeente Haarlemmermeer!

Het platform draait nu twee jaar en het wérkt!
Met hulp van nieuwepioniers.nl is er voor 31 initiatieven ruim 45.000 euro opgehaald. 15 initiatieven slaagden ook echt als project. We hebben aan 11 initiatieven de verdubbelaar uitgereikt voor in totaal 26.000 euro. Verdubbelen wil zeggen dat als een project de vooraf afgesproken financiële doelstelling behaalt, de gemeente het bedrag verdubbelt.

Dat is onder andere gebeurd bij de projecten Hoofddorp aan Zee en het Wereldplein. Ook deelnemers aan Nieuwe Pioniers. Het Wereldplein zet zich in voor speelplekken in de wijk waar iedereen naar hartenlust kan spelen. Dat heeft ze al de titel Kern met Pit Noord-Holland opgeleverd. Ze blijven goed aan de weg timmeren en zijn nu kanshebber voor de titel (De Gouden Pit) in een landelijke wedstrijd voor initiatieven voor een betere buurt. Ze kunnen 3000 euro voor het wereldplein winnen. Stemmen dus!

Ik heb in Londen veel gehoord en gezien over verschillende vormen van crowdfunding.
Met name over grote projecten die tot stand zijn gekomen door donaties, zoals een terras in Brighton en een zwembad in Peckham, Londen.

Ook over crowdsourcing als participatiemiddel om input en ideeën op te halen, zoals bijvoorbeeld een structuurvisie via NextHamburg en over decision-making, het samen nemen van besluiten, zoals bijvoorbeeld in Madrid gebeurt.

De discussiepanels tijdens het congres maakten duidelijk hoe belangrijk communicatie is. Het gebruik van de goede woorden en communicatiekanalen vormen de sleutel om inwoners te bereiken. Dat is universeel; in Haarlemmermeer blijkt dat keer op keer essentieel bij participatie.

Eind mei gaan we met onze eigen Nieuwe Pioniers partners om de tafel om te kijken of we concrete ideeën die we in Londen hebben gehoord ook hier kunnen gebruiken. Eind dit jaar wordt nieuwepioniers.nl geëvalueerd en kijken we hoe we verder gaan.

Het internationale congres Crowdsourcing the city heeft me laten zien dat de wereld van platforms, die vanuit de samenleving breed gedragen initiatieven mogelijk maken, groeit én steeds belangrijker wordt. Nieuwe Pioniers maakt deel uit van die wereld. Stiekum denk ik dat de evaluatie eigenlijk al in Londen is gestart…

Marjolein Steffens-van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!