Persbericht Motie Vakantie in eigen straat

Hoofddorp – Op 18 juni heeft lokale politieke partij HAP de motie ‘Vakantie in eigen straat’ ingediend met als doel om het tijdelijk toestaan van speeltoestellen in de openbare ruimte mogelijk te maken. Door Corona zijn er naar verwachting veel inwoners die niet op vakantie kunnen of willen gaan en niet iedereen heeft een eigen buitenruimte tot zijn/haar beschikking. Daarom is het voor HAP juist nu belangrijk inwoners de ruimte te bieden er toch een leuke vakantie van te maken voor hun (klein)kinderen in en om het huis.

Indiener van deze motie namens HAP, Manon de Vries – Woolthuis, is erg blij met het snelle handelen van het college. “Veiligheid stond voorop bij de uitvoering van deze motie en er is goed te zien dat er heel pragmatisch is gekeken naar wat we als gemeente op korte termijn konden doen. Door de tijdelijke aanpassing van de regels hopen wij dat iedereen een fijne zomervakantie heeft in eigen straat.” aldus Manon de Vries-Woolthuis.

Naast HAP is deze motie met steun van de fracties Een Haarlemmermeer, GroenLinks, Forza!, D66 & ChristenUnie-SGP aangenomen.

 

Onderstaand treft u de motie “Vakantie in eigen straat”:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 juni 2020

 

Constaterende dat:

 • Reizen in deze bizarre tijd moeilijker is en vakantie in Nederland bijna een Rijksadvies is.
 • Veel mensen in deze tijd niet op vakantie kunnen of willen gaan.
 • Inwoners activiteiten in en om hun huis zullen moeten zoeken door de restricties van de 1.5 meter samenleving.
 • Niet iedereen een eigen buitenruimte tot zijn/haar beschikking heeft.

Overwegende dat:

 • Mensen nu meer contact hebben met hun directe omgeving, doordat iedereen thuis is.
 • Alle inwoners van Haarlemmermeer ondanks alle beperkingen een gezellige vakantie in en om hun eigen huis verdienen.
 • Het stimuleren van het gebruik van openbare buitenruimte en het zoeken naar verbinding in een straat kan leiden tot mooie gezamenlijke initiatieven.
 • Er al meer en meer gezamenlijke initiatieven ontstaan tussen buurtbewoners zoals het plaatsen van bijvoorbeeld speeltoestellen in de openbare ruimte, waarbij buren zelf draagvlak creëren in hun omgeving.
 • Wij erkennen dat hier regels voor moeten komen. Deze kunnen simpel zijn door bijvoorbeeld een sticker te plaatsen op het voorwerp met een huisnummer zodat iemand weet met wie hij/zij contact op kan nemen in een straat of door een formeler aanmeldingssysteem te hanteren waarbij de gemeente tijdelijke speeltoestellen kan registreren.
 • Er gemeentes zijn die dit al langer toestaan en hiervoor ook regels hebben, zoals Zwolle.https://www.zwolle.nl/sites/default/files/flyera5_speeltoestellen_in_uw_buurt_mei_2018_digitaal-def.pdf
 • We in deze uitzonderlijke tijd moeten kijken naar wat er wel kan voor de inwoners van Haarlemmermeer.

Verzoekt het college om:

 • het (gezamenlijk) gebruikmaken van de openbare ruimte, in de directe omgeving van inwoners, toe te staan onder door u nader te bepalen voorwaarden.
 • het tijdelijk plaatsen van particuliere speeltoestellen/ zwembadjes toe te staan in de openbare buitenruimte, waarbij ouders/verzorgers/buurbewoners verantwoordelijkheid zijn voor het toezicht en de veiligheid.
 • eind 4e kwartaal te toetsen of het succesvol is geweest en dan te bepalen of dit voor een langere termijn toegestaan kan worden.

En gaat over tot orde van de dag.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!