Polder hopeloos verdeeld over windturbines

Hoofddorp – Het onderzoek naar draagvlak onder inwoners voor windenergie, dat HAP heeft gehouden, is afgerond. De partij startte het onderzoek om duidelijk te krijgen of de initiatiefgroep die is opgericht om draagvlak voor het plaatsen van windturbines bij inwoners te ontwikkelen, in zijn opdracht is geslaagd. De uitkomst van het onderzoek laat grote verdeeldheid zien. Het aantal voorstanders en het aantal tegenstanders is bijna even groot.

Er namen in totaal 345 inwoners deel aan het onderzoek. Meer dan 48% denkt dat windenergie noodzakelijk is om in onze energiebehoefte te voorzien. Ruim 12% heeft daar nog geen mening over. Meer dan 60% geeft aan op de hoogte te zijn met het klimaatbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, terwijl 72% vindt dat het goed is dat de gemeente klimaatbeleid heeft opgesteld. Ruim 46% vindt dat de gemeente niet in windenergie moet investeren. HAP-raadslid Peter van Groenigen vindt de uitkomst verrassend. “Tegenover de duizenden tegenstanders van windenergie staan dus ook duizenden voorstanders. Met beide groepen zal de gemeente op de één of andere manier rekening moeten houden.”

Verdeeldheid
Voor de al geplaatste windmolens langs de A4 lijkt meer draagvlak te zijn. Ruim 58% geeft aan dat deze op hun plaats staan en 7% van de deelnemers heeft hier nog geen mening over. Voor de initiatiefgroep, die inmiddels is opgegaan in de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid, is er nog werk aan de winkel als zij wil dat er meer draagvlak komt voor het project dat zij in Haarlemmermeer Zuid wil realiseren. Een kwart van de deelnemers geeft aan meer informatie nodig te hebben voordat zij de keuze voor of tegen windturbines in dit gebied kan maken. Voor HAP is voldoende draagvlak een absolute voorwaarde. “Dat is het vanaf het begin af aan geweest”, zegt van Groenigen. “Dat geldt voor het hele klimaatbeleid. Zonder voldoende draagvlak is dat tot mislukken gedoemd. Bij de provincie Noord-Holland ontbreekt dat op dit moment, daarom zal er voorlopig geen vergunning worden afgegeven. Maar zodra dat toch aan de orde komt zal mijn fractie het aspect draagvlak zwaar laten wegen. Vooralsnog is wat HAP betreft de verdeeldheid onder de inwoners te groot.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!