Privacyschending Kenter Jeugdhulp

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht college,

Op 22 januari wordt de Big Brother Awards Expertprijs uitgereikt aan een van de grofste privacyschenders van Nederland. Een panel van deskundigen heeft zes kandidaten geselecteerd. In aanloop naar de avond van de uitreiking worden de kanshebbers bekend gemaakt. Op 10 januari werd bekend gemaakt dat Kenter Jeugdhulp genomineerd is.

 Op de website van Bits of Freedom, de organisator van de Big Brother Award Expertrijs, is het volgende te lezen: 

Kenter Jeugdhulpriep de website PratenOnline.nl(die inmiddels offline is gehaald) in het leven om jongeren met problemen anoniem toegang te bieden tot professionele hulp. De site was dermate slecht beveiligd dat deze afgelopen jaar kon worden gehackt. Persoonlijke informatie van een kwetsbare groep jongeren kwam in handen van kwaadwillenden.

Jongeren konden op PratenOnline anoniem professionals benaderen over hun psychische problemen, zoals depressie, eenzaamheid, angststoornissen of trauma’s. Persoonlijke informatie van de chatters – volgens Kenter Jeugdhulp het mailadres en telefoonnummers – kwam in handen van criminelen. Hackers probeerden de organisatie vervolgens af te persen voor geld.

Volgens de Volkskrant is er wellicht ook inhoudelijke informatie uit de chats buitgemaakt: gegevens uit meer dan 16.000 chatsessies van ruim 14.000 accounts. Hoe kan het dat zoveel van die chatgeschiedenis nog via een online systeem beschikbaar was? Dit maakt ook de kwetsbare jongeren mogelijk doelwit voor afpersing, bijvoorbeeld als zij worstelen met hun seksuele identiteit of in een misbruiksituatie zitten.

Jongeren die juist vanwege problemen bij deze organisatie aanklopten om hulp te zoeken, zijn door de ondermaatse beveiliging van de website nog kwetsbaarder gemaakt. Dit levert de verantwoordelijke organisatie, Kenter Jeugdhulp, een nominatie op voor de Expertprijs

Aangezien Haarlemmermeer werkt met Kenter Jeugdhulp, heeft HAP de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de ondermaatste beveiliging van PratenOnline?
  2. Zijn er gegevens van kinderen of jongeren in Haarlemmermeer gelekt? 
  3. Werkt Haarlemmermeer met meer dienstverleners waarvan de online beveiliging niet op orde is? Indien het college daar geen antwoord op kan geven: in hoeverre vindt het college het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens van inwoners die hulp of advies ontvangen van instellingen en organisaties waar Haarlemmermeer een samenwerking mee heeft of naar verwijst?
  4. Hoe gaat het college borgen dat alle instellingen en organisaties waar Haarlemmermeer een samenwerking mee heeft of naar verwijst, zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van inwoners die gebruik maken van hun diensten? 
  5. Welke acties gaat het college nemen, zowel richting Kenter Jeugdhulp als andere organisaties als blijkt dat zij niet zorgvuldig omgaan met gegevens van inwoners van Haarlemmermeer?

Namens de fractie van HAP,

Hoogachtend,

Sophie van de Meeberg 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!