Proef op de som

Volgens Binnenlands Bestuur loopt de overheid achter met online participatie ‘tools’. ‘Digitale platforms worden amper bezocht’.
Met die conclusie in de hand worden de kosten voor bijvoorbeeld een online platform van een gemeente om in gesprek met inwoners te gaan, tegen het licht gehouden. 4000 euro voor de opstart en daar komt jaarlijks 2700 euro bij. Het leverde één gespreksonderwerp op. Een andere gemeente kreeg geen reactie toen werd gevraagd om ideeën om de aantallen vertrekkende jongeren voor de stad te behouden.

Mijn gevoel zegt dat er in Haarlemmermeer van inwoners toch best veel nuttige inbreng binnenkomt via digitale platforms. Ik neem de proef op de som.

Geen kosten, een paar honderd volgers en berichten die gedeeld worden. Op de Facebook pagina Winstuitjeafval kan de gemeente Haarlemmermeer nieuws verspreiden en ophalen. We kunnen mensen bijvoorbeeld laten weten: let op, morgen komt de KCA (Klein Chemisch Afval)-wagen in Linquenda. Van inwoners krijgen we door dat containers niet werken en ze gaan met elkaar, online, in gesprek. Positief wat mij betreft. Maar wat zou het artikel van Binnenlands Bestuur zeggen als er bijvoorbeeld een paar duizend euro besteed was aan de pagina? Zouden de aantallen ‘bezoekers’ dan als goed beoordeeld worden? Of als slechts een paar honderd en amper bezocht?

Er kwamen honderden reacties op de vraag een favoriet te kiezen uit een drietal verschillende bankjes voor de nieuwe wandelroute in Hoofddorp-Centraal. Een grote meerderheid koos voor de bankjes die momenteel geplaatst worden in het park en aan de nieuwe wandelroute. Duidelijke opties, duidelijke keuze. De kosten voor de website Hoofddorp-Centraal bedroegen 7700 euro. Ongenoegen en genoegen van inwoners over omleidingen, de aanleg van een wandelpark, bijeenkomsten in de gymzaal, woningbouwplannen.
We worden actief van meningen en tips voorzien en reageren ook actief. Zijn de kosten voor het platform dan verantwoord?

Op vragen uit de gemeenteraad begin dit jaar over (de snelheid) van onze dienstverlening kon ik melden dat vragen die binnenkomen via Facebook en Twitter van Haarlemmermeer binnen een uur beantwoord worden. Via Whatsapp zelfs binnen een half uur. Aan de telefoon wordt 70 procent van de vragen direct beantwoord en vaak al binnen 30 seconden. Inwoners kunnen bij onze gemeente informatie ophalen en kunnen ook een mening geven, alternatieven bieden, of hun ongenoegen laten horen. Dat kan via een digitaal platform, per telefoon of brief. En daar wordt goed gebruik van gemaakt.

De zorgen van Binnenlands Bestuur over digitale dienstverlening gaan niet op voor Haarlemmermeer. Onze online (participatie) tools zijn op orde. Ze sluiten goed aan bij de verwachtingen van inwoners en worden veelvuldig gebruikt. Onze norm is duidelijk: snel en adequaat antwoord op vragen en zorgen én ruimte voor tips, ideeën en verbeteringen. Met elkaar basisvoorwaarden voor participatie die werkt!

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!